قائم مقام وزرات بهداشت:

تجمیع بیمه ها براساس سیاست های ابلاغی سلامت است

حریرچی، قائم مقام وزارت بهداشت: همه بحث ها در موضوع تجمیع بیمه ها را می توان بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت، مورد بررسی قرار داد. نظارت موثر تولیت نظام سلامت بر اجرای دقیق بسته های خدمتی، می بایست توسط وزارت بهداشت صورت بگیرد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر ایرج حریرچی در برنامه تلویزیونی با موضوع تجمیع بیمه ها در وزارت بهداشت یا وزارت رفاه، اظهارداشت: همه بحث ها در موضوع تجمیع بیمه ها را می توان بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت، مورد بررسی قرار داد.

وی با اعلام اینکه تعیین بسته های خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه های پایه بر عهده وزارت بهداشت است، گفت: نظارت موثر تولیت نظام سلامت بر اجرای دقیق بسته های خدمتی، می بایست توسط وزارت بهداشت صورت بگیرد.

معاون کل وزارت بهداشت با اعلام اینکه بسته خدمات بهداشتی و درمانی در شورای عالی بیمه تصویب می شود، افزود: وزارت بهداشت در این شورا تنها یک رای دارد.

وی ادامه داد: موضوع بیمه ها در سیاست های کلی سلامت تعیین تکلیف شده است و مدیریت منابع سلامت از طریق بیمه ها می بایست با نظارت وزارت بهداشت باشد.

حریرچی با عنوان این مطلب که اجرای طرح تحول سلامت توانست به حفاظت مالی از هزینه های مردم منجر شود، گفت: در ۲۰ سال اخیر، تنها کشوری که در دنیا توانسته هزینه های پرداختی مردم بابت سلامت را ۱۰ درصد کاهش دهد، جمهوری اسلامی ایران است.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: