عضو هیات مدیرع بیمه سلامت:

پزشک خانواده و نظام سطح بندی مهم تر از تجمیع بیمه ها

برزگر، عضو هیات مدیره بیمه سلامت:معتقدم اولویت نظام سلامت پزشک خانواده و سامانه جامع خدمات سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه در چارچوب نظام سطح‌بندی است. ما همه این برنامه‌ها را رها کرده‌ایم و به بندی از برنامه توسعه اصرار داریم که اختیار دولت در آن دیده شده است و در بند ب ماده ۳۸ به دولت اجازه داده شده است که بیمه‌ها را تجمیع کند.

به گزارش عیارآنلاین، بهمن برزگر به موضوع پیشنهاد نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه برای تجمیع بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: برنامه پنجم توسعه یک منظومه است و احکام متفاوتی دارد.

وی افزود: از نام ارجاع گرفته تا جلوگیری از دو شغله بودن پزشکان، ایجاد سامانه همگانی سلامت، سطح‌بندی خدمات، ایجاد سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران و در نهایت پوشش بیمه همگانی، همگی در این برنامه دیده شده‌اند. حال باید این پرسش را مطرح کرد که اولویت با کدام یک از این مصوبات است و چرا طی پنج سال اخیر تجمیع بیمه‌ها به عنوان اولویت اول مطرح می‌شود؟.

عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران با طرح این پرسش که تجمیع بیمه‌ها قرار است چه مشکلی را حل کند؟ گفت: معتقدم اولویت نظام سلامت پزشک خانواده و سامانه جامع خدمات سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه در چارچوب نظام سطح‌بندی است. ما همه این برنامه‌ها را رها کرده‌ایم و به بندی از برنامه توسعه اصرار داریم که اختیار دولت در آن دیده شده است و در بند ب ماده ۳۸ به دولت اجازه داده شده است که بیمه‌ها را تجمیع کند.

برزگر اظهار کرد: به لحاظ اجرایی تجمیع بیمه‌ها دارای پیش‌فرض‌ها و مقدماتی است که فعلا فراهم نشده است که از جمله این پیش‌فرض‌ها می‌توان به یکسان نبودن نظام پرداخت حق بیمه اشاره کرد.

وی افزود: بالغ بر ۹۵ درصد منابع ما از سوی دولت تامین می‌شود و درصد حق بیمه‌ای که دریافت می‌کنیم کمتر از تامین اجتماعی است. همچنین ضمانت اجرایی ما متفاوت است بنابراین در شروع کار دچار نقص هستیم. به لحاظ ساختار نیز بایکدیگر تفاوت داریم و عملیاتی شدن این طرح یک کار بسیار مشکل است.

عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران افزود: البته یکسان‌سازی خدمات بیمه‌های پایه از سوی شورای عالی بیمه مصوب و به اجرا در آمد.

برزگر در پاسخ به اینکه درباره تجمیع بیمه‌ها منظور از «بیمه‌ها» چیست؟ گفت: براساس قانون تمامی موسساتی که دارای بخش‌های درمانی هستند باید در این برنامه قرار بگیرند. ما ۱۷ تا ۱۸ بخش بیمه‌ای داریم که بانک‌ها، صداوسیما، شرکت نفت و… از این جمله هستند، البته اینها حوزه درمان دارند و بیمه نیستند و بحث اصلی بر روی تامین اجتماعی است.

وی افزود: سازمان بیمه سلامت، اختیار قانونی و توان اجرایی تجمیع بیمه‌ها که در اهدافش آمده است را نداشته و این موضوع در اختیار سازمان مدیریت است و ما بارها با دولت مکاتبه کردیم که به جایی نرسیده است.

عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران با طرح این پرسش که فرض کنید تجمیع منابع اتفاق بیفتد، محل بیمه‌های تجمیع شده کجا باید باشد؟ گفت: وزارت بهداشت تاکید دارد که چون سیاست‌گذار است باید اختیار منابع را داشته باشد. پس جای شورای عالی بیمه کجاست؟ در بند ۷ سیاست‌های ابلاغی رهبری در تفکیک تولیت از تامین منابع و خریدار خدمت تاکید شده است. تجمیع بیمه‌ها زمانی ممکن می‌شود که تفکیک اتفاق افتاده باشد، چرا تفکیک تولید انجام نمی‌شود؟. تفکیک به معنای واقعی تامین کننده و حافظ منافع است. ارائه دهنده خدمت نباید خود تصمیم‌گیر باشد؛ به عنوان مثال تعرفه‌گذاری را کسی باید انجام دهد که نفع مستقیمی در آن نبرد.

برزگر ادامه داد: ما پیش‌فرض‌های تجمیع منابع را ندیده‌ایم، در حالی که برخی می‌گویند بیمه‌ها باید تجمیع شود و زیر نظر وزارت بهداشت قرار بگیرد. این موضوع مخالف بند ۷ سیاست‌های ابلاغی رهبری است، زیرا عملا از حیث حفظ منافع مردم یک دستگاه نمی‌تواند هم سیاستگذار باشد، هم خریدار خدمت و هم ناظر باشد.

وی با تاکید بر اینکه بیمه‌های پایه جزو اصلی نظام‌های رفاه اجتماعی هستند، گفت: با جدا کردن بیمه‌های پایه که بدنه اصلی رفاه هستند، نظام یکپارچه رفاه از بین می‌رود و این موضوع نیز خلاف بند تصریح شده مربوط به نظام چند لایه تامین اجتماعی در برنامه پنجم توسعه است.

عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران افزود: دو نظام سلامت و نظام رفاه اجتماعی داریم و براساس قانون اساسی، بیمه‌های پایه جزو نظام رفاه اجتماعی هستند. برخی نمی‌خواهند این موضوع را بپذیرند بنابراین این مشکل هیچ‌گاه حل نمی‌شود. از سال ۱۳۵۳ تاکنون، این حوزه میان وزارت بهداشت و دستگاه رفاه چرخیده است، حتی چند سال پیش یک مرتبه بخش درمان از تامین اجتماعی جدا شد و هیچ شاخصی نشان نداد که اوضاع قبل از این جدایی چگونه بود و بعد از آن بهبود یافت یا خیر؟. معتقدیم بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات و اهداف پیش روی نظام سلامت در حال حاضر هم شدنی و میسر است، اگر نگاه ملی داشته باشیم.

بر اساس این گزارش، برزگر با تاکید بر اینکه تجمیع بیمه‌ها را از تجمیع منابع متفاوت می‌دانیم، گفت: باید برای منابع مدیریت واحدی وجود داشته باشد و به عنوان یک کارشناس معتقدم شورای عالی بیمه می‌تواند مرجع آن باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که هدف از تشکیل بیمه سازمان سلامت، تجمیع بیمه‌ها بوده است تا چه اندازه در تحقق این هدف موفق عمل کرده‌اید، گفت: ما در تحقق هدف خود موفق نبودیم و نتوانستیم تجمیع را انجام دهیم اما آیا ما مقصر هستیم؟ مقدمات تجمیع بیمه‌ها فراهم نیست و اولویت نظام سلامت نیز نیست.

عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران افزود: سازمان بیمه سلامت کوتاهی نکرده است بلکه دارای اقتدار قانونی نیست.

عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران درپاسخ به پرسش دیگری مبنی بر جزییات پیشنهاد نمایندگان مجلس درباره بیمه‌ها گفت: پیشنهاد کمیسیون بهداشت که نظر آنها بیشتر به نظر وزارت بهداشت نزدیک است، پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن به وزارت بهداشت در قالب برنامه ششم توسعه ارائه داده‌اند در حالی که اگر محقق شود، تفکیک تولیت از خریدار و تامین منابع مالی که در سیاست‌های ابلاغی رهبری تاکید شده، رعایت نشده است. ما معتقد به جدا بودن ارائه کننده و خریدار خدمت هستیم. هر زمان وزارت بهداشت متصدی ارائه خدمات نبود و فقط به سیاست‌گذار تبدیل شد، این بحث امکان‌پذیر خواهد بود.

برزگر همچنین درباره تجمیع منابع بیمه‌ها گفت: با تجمیع منابع موافق هستیم اگر تجمیع منابع انجام شود، ما بهتر می‌توانیم مدیریت کنیم، اکنون بخش اعظم منابع نظام سلامت به وزارت بهداشت می‌رود در حالی که باید در بیمه‌ها باشد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره وزارت بهداشت به سازمان بیمه سلامت گفت: وزارت بهداشت در سال ۹۵، ۳۰۰۰ میلیارد تومان به ما بدهکار است، البته ما می‌دانیم که دولت اعتبار به وزارت بهداشت نداده و به ما هم نداده است. منصفانه نیست که فقط بیمه‌ها را مقصر بدانیم. کشور دچار مشکلات مالی بود و ما باید همه با هم مشکلات را حل کنیم. اینکه همه گناه‌ها را به گردن بیمه‌ها بیندازیم، بی‌انصافی است.

عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه وزارت بهداشت معتقد است حق رای بالایی در شورای بیمه ندارد، گفت: معتقدم نقش نظارت باید بر عهده شورای بیمه باشد البته وزارت بهداشت عضو موثر بر شورای عالی بیمه است. آیا موردی بوده که وزارت بهداشت بخواهد و نتواند از شورای عالی مصوبه بگیرد؟. باید در یک فضای تعاملی کار کنیم. ادبیاتی که برخی به کار می‌گیرند حرفه‌ای نیست. البته باید بپذیریم که وزارت رفاه نیز باید بهتر عمل می‌کرد و بیمه‌ها باید کارکرد خود را بهبود ببخشند.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: