سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان:

سازمان بیمه سلامت باید هویت مستقل حقوقی داشته باشد

امینی فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان: سازمان بیمه سلامت باید هویت مستقل حقوقی داشته باشد، اعضای کمیسیون بهداشت هیچ مصوبه ای را مبنی بر الحاق بیمه تامین اجتماعی به بیمه سلامت ندارد حتی کمیسیون از سرمایه گذاری بیشتر تامین اجتماعی در حوزه درمان نیز استقبال می کند.

به گزارش عیارآنلاین، محمدنعیم امینی فرد، با بیان اینکه کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس هیچ جهت گیری به نفع هیچ یک از وزارتخانه‌ها برای تجمیع بیمه ها ندارد، افزود: اعضای کمیسیون بهداشت تنها مصالح عمومی را در نظر می‌گیرند و تعامل خوبی را با دو وزارتخانه بهداشت  و کار در پیش گرفته است.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیسیون بهداشت در برنامه ششم توسعه مصوبه ای دارد مبنی بر آنکه سازمان بیمه سلامت دارای هویت مستقل حقوقی شود تا تمام بیمه ها به جز بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح تجمیع شوند.

وی یادآور شد: اعضای کمیسیون بهداشت هیچ مصوبه ای را مبنی بر الحاق بیمه تامین اجتماعی به بیمه سلامت ندارد حتی کمیسیون از سرمایه گذاری بیشتر تامین اجتماعی در حوزه درمان نیز استقبال می کند.

امینی فرد تاکید کرد: همواره یکی از ایراداتی که به کمیسیون بهداشت مجلس وارد شده آن است که سیاست گذاری و ارایه خدمت نباید تجمیع شود، درحالی که بر اساس بند ۷ سیاست های کلی سلامت آمده تا تولیت به وزارت بهداشت واگذار شود قسمت دوم بند ۷ نیز تصریح می کند که مدیریت منابع مالی از طریق سیستم بیمه با محوریت وزارت بهداشت باشد که این موارد کاملا مشخص است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، همپوشانی بیمه ای را ناشی از فعالیت صندوق های بیمه ای متفاوت خواند وگفت: همپوشانی بیمه ها بدان معنا است که یک نفر از چند بیمه استفاده می‌کند و خلا اینجا است که یک نفر از هیچ بیمه ای برخوردار نیست لذا این معضلات از جمله مواردی است که همواره جزو دغدغه کمیسیون بوده و لازم است با تجمیع بیمه ها مرتفع شود.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: