عضو کمیسیون بهداشت:

با اجرای طرح بیمه سلامت، در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد

خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان: بر اساس تحقیقات صورت گرفته چون نمونه هایی که وجود دارد، این طرح بیمه سلامت موفق بوده است و در هزینه ها صرفه جویی زیادی شده است.

به گزارش عیارآنلاین، برنامه «مناظره» رادیو گفت وگو با موضوع طرح تجمیع بیمه ها و با حضور دکتر بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

دکتر بشیر خالقی در ابتدا با بیان اینکه تحقیقات ثابت کرده است کارایی، کیفیت و نظارت در تجمیع بیمه ها بیشتر از تعدد صندوق ها است، گفت: قبل و بعد از انقلاب، کارشناسانی از کشورهای مختلف دعوت شدند و با استفاده از تحقیقات بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت و کارشناسان در خصوص تجمیع بیمه ها اتفاق نظر دارند.
وی با اشاره به اینکه این مسئله در برنامه پنجم قانون شد، بیان داشت: در برنامه ششم نیز باید بر اساس برنامه پنجم عمل شود. البته آن زمان شورای عالی سلامت بود که تصریح شده مسئولیت بر عهده رئیس جمهور و دبیر با وزیر بهداشت و در استان ها با رئیس دانشگاه و استاندار است.
عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: اساسنامه این موضوع و بیمه سلامت در مهر ماه ۹۰ مصوب شده است. امیدوار هستیم این مورد عمل شود زیرا بر اساس تحقیقات صورت گرفته چون نمونه هایی که وجود دارد، این یک طرح موفق بوده است و در هزینه ها صرفه جویی زیادی شده است. به عنوان مثال در کانادا از زمانی که تجمیع بیمه ها صورت گرفته است، اتفاقات خیلی بهتری رخ داده است. با توجه به این تجربه ها دیگر نیازی هم نیست که آزمون و خطا انجام شود و هزینه هایی را پرت کنیم.

منبع: سلامت نیوز

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: