معاون درمان سازمان تامین اجتماعی:

ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با سایر بیمه‌ها امکانپذیر نیست

همتی، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی: ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با بیمه های دیگر شدنی نیست، ادغام صندوق های بیمه‌ای با منابع دولتی ضروری است.

به گزارش عیارآنلاین، محمدعلی همتی درخصوص جداسازی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و ادغام در سایر بیمه‌ها، گفت: سازمان تامین اجتماعی مخالف ادغام بیمه‌ها نیست، مسئولان سازمان تامین اجتماعی معتقدند بیمه‌های دولتی بزرگ وکوچک باید درهم ادغام شوند، بنابراین درحال حاضر تعداد قابل توجهی بیمه وجود دارد که به دلیل دارا بودن منابع دولتی باید درهم ادغام شوند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی دولتی نیست، افزود: منابع این سازمان عام و متعلق به کارگران است، بنابراین درهیچ زمانی نمی توان حق الناس را با بیت المال مخلوط کرد؛ یعنی این سرمایه متعلق به بیمه شدگان بوده و ازحقوق آنها به دلیل پرداخت حق بیمه کسر شده است تا در زمان درمان ازاین سرمایه استفاده کنند.

وی با تاکید براینکه بخش درمان جدایی ناپذیر از سازمان تامین اجتماعی است، تصریح کرد: نمایندگان مجلس نیز به درستی دربرنامه پنجم توسعه به این موضوع توجه کردند، به طوری که دربرنامه پنجم در بند ب ماده ۳۸ دو تبصره مطرح شده است؛ در تبصره ۲ این ماده آمده است که بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی از ادغام بیمه ها مستثنی است؛ همچنین درتبصره ۴ نیز تاکید شده اموال، املاک، تعهدات و منابع مالی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی نیز از ادغام مستثنی هستند.

همتی ادامه داد: بخش درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی یا همان مراکز ملکی این سازمان وبخش درمان غیرمستقیم سازمان یا همان منابع درمان به میزان یک سوم از ادغام بیمه ها مستثنی هستند، بنابراین درقانون برنامه ۵ ساله پنجم به صراحت این موضوع ذکرشده و باید باز به قانون برگردیم؛ ضمن اینکه قانون الزام سازمان تامین اجتماعی این سازمان را موظف به دارا بودن بخش درمان کرده و از سوی دیگر  در قانون برنامه ۵ ساله پنجم همه بخش های سازمان تامین اجتماعی را از ادغام جدا کرده است.

وی با بیان اینکه مشخص نیست چرا عده ای از نمایندگان به دنبال عمل به خلاف قانون برنامه پنجم هستند، گفت: البته درلایحه دولت نیز چنین چیزی مطرح نبوده و تنها درکمیسیون بهداشت و درمان نقطه نظراتی درجهت ادغام مطرح شده مبنی براینکه منابع صندوق های بیمه ای ادغام شود؛ بنابراین ضمن تاکید مجدد  درجهت اینکه منابع دولتی صندوق های بیمه ای  باید ادغام شود و سازمان با ادغام مخالف نیست، اما منابع غیردولتی با دولتی قابلیت ادغام ندارد به ویژه جایی که بحث حق الناس مطرح است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با یادآوری اینکه سایر صندوق های بیمه ای دارای بودجه دولتی باید درهم ادغام شوند، افزود: تامین اجتماعی ی تواند در کنار این ادغام‌ها در حیطه‌ نظام بیمه‌ای و درراستای تولیت نظام سلامت باشد که وزارت بهداشت به وظایف خود در این زمینه عمل می‌کند، بنابراین اظهارات برخی مبنی بر عدم اجرای قانون برنامه پنجم دربحث تجمیع بیمه ها برداشتی نادرست از طرف نمایندگان است.

همتی با تاکید براینکه موارد موجود در قانون برنامه پنجم در تجمیع بیمه ها در برنامه ششم نیز باید ادامه پیدا کند، تصریح کرد: دراینکه وزارت بهداشت تولیت نظام سلامت را در اختیار دارد هیچ شکی نیست، ضمن اینکه در بند ۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز تفکیک وظایف تولیت، وظایف خریدار و وظایف تامین کننده خدمات به روشنی مطرح شده است، بنابراین نمی توان تنها به بخشی از سیاست های ابلاغی توجه کرد و به بخش دیگر بی توجه بود؛ زیرا در این سیاست ها نیز  نظام بیمه ای مطرح و تقویت شده است و باید سیاست های ابلاغی و قانون برنامه پنجم به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه برخی افراد مسائل مورد نظرخود را منتسب به قانون می کنند، گفت: به عنوان مثال می گویند که درقانون برنامه پنجم توسعه تاکید برادغام شده اما این موضوع اجرایی نشده است، اما درقانون برنامه پنجم توسعه سازمان تامین اجتماعی مستثنی شده و قانون نیز تاکنون اجرا شده است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برخی افراد تنها به منافع خود درتجمیع بیمه ها توجه می کنند، افزود: درحال حاضر ۲۰ درصد بستری ها درکل کشور و درمراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی توسط غیربیمه شده این سازمان انجام می شود، همچنین تحت پوششان سازمان تامین اجتماعی نیز می توانند از مراکز وخانه های بهداشت استفاده کنند، یعنی بیمه شده تامین اجتماعی نیز می تواند در بیمارستان های دانشگاهی و مراکزبهداشتی و درمانی مراجعه کرده و خدمت گیرند.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: