معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

بهینه سازی مصرف انرژی نخست باید از ساختمان‌های دولتی آغاز شود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان باید از اماکن دولتی آغاز و اگر اداره‌ای این امر را رعایت نکرد، برای آن تنبیه در نظر گرفته شود.

به گزارش عیارآنلاین، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، گفت: موضوع بهینه سازی انرژی را نمی‌توان تنها با توصیه حل کرد، بلکه این موضوع باید توجیه اقتصادی برای خانوار ها داشته باشد.

وی افزود: وظیفه ما در راه و شهرسازی اصلاح مبحث ١٩ (مقررات ملی ساختمان، صرفه جویی در مصرف انرژی) و تدوین آیین‌نامه ماده ١٨ است که با سرعت و با حضور متخصصان در حال انجام است.

مظاهریان تصریح کرد: اصلاح مبحث انرژی باید نخست از ساختمان‌های دولتی آغاز شود، زیرا دولت نمی‌تواند کار خود را در شرایطی شروع کند که ساختمان‌های دولتی  بیشترین انرژی را مصرف می‌کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که دولت باید بودجه‌ای برای این امر در نظر گیرد، عنوان کرد: ساختمان‌های خصوصی ٢ نوع یا در حال ساخت و یا ساختمان‌های موجود هستند، در مورد ساختمان‌های در حال ساخت باید مبحث ١٩ را جدی گرفت تا شهرداری نتواند به ساختمان‌هایی که این مبحث را رعایت نکرده‌اند، پایان کار دهد.

وی درباره تجربه کشور فرانسه در این مورد گفت: در این کشور هشت هزار یورو با بهره صفر درصد در نظر گرفته شده است تا خانوار ها، مسکن خود را برای بهینه سازی انرژی آماده کنند.

مظاهریان ادامه داد: در فرانسه ٣١ میلیون خانوار زندگی می‌کنند و آنها دو مبحث پنجره و عایق کاری سقف را مورد توجه قرار داده‌اند، بهینه سازی مصرف انرژی در فرانسه با هدف حمایت از گروه‌های بسیار کم درآمد است که آسیب پذیری در ساختمان را مورد توجه قرار می‌دهد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: در ایران ٢٣ میلیون خانوار زندگی می‌کنند و بخش ساختمان جایگاه ویژه‌ای دارد.برای بهینه سازی مصرف انرژی در ایران باید چهار مبحث قوانین، تامین مالی، نظارت و اطلاع رسانی به مردم مورد توجه قرار گیرد.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: