نظارت آموزش و پرورش بر مراکز آموزش زبان، علمی آزاد و مهدهای کودک

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: تفویض اختیار یکی از راههای اصلی توسعه مشارکتها در آموزش و پرورش است.

به گزارش عیارآنلاین، مرضیه گرد درنشست مشترک شورای معاونین و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق ۱۴ گانه استان یزد افزود: با مد نظر قراردادن اختیارات شوراهای آموزش و پرورش روند توسعه مشارکت سرعت می گیرد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی از توسعه مشارکت ، مدرسه سازی ، مدرسه داری و مدرسه یاری به عنوان سیاستهای آموزش و پرورش دولت تدبیر وامید یادکرد وافزود : آموزش و پرورش راهی جز استفاده از توان مشارکت مردم ندارد و استفاده از ظرفیت های استانی یک ضرورت اجتناب ناپذیراست.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی از نظارت آموزش وپرورش بر مراکز آموزش زبان ، علمی آزاد و مهدهای کودک خبرداد و افزود: طبق قوانین ، آموزش وپرورش بر این مراکز نظارت مستمر دارد.

منبع: ایسنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: