شیوه نامه رتبه بندی حرفه ای معلمان برای اجرا در سال ۹۵ به ادارات کل استان ها ابلاغ شد

شیوه نامه رتبه بندی حرفه ای معلمان برای اجرا در سال ۹۵ با امضای سرپرست وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش وپرورش استان های سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش عیارآنلاین، در مقدمه این شیوه نامه آمده است ؛ پیرو شیوه نامه شماره ۱۲۳۷۸۸ به تاریخ ۲۵/۶/۹۴، نحوه ارتقای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به رتبه های حرفه ای، براساس مصوبه به تاریخ ۹/۶/۹۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، با هدف ارزیابی سنجش شایستگی های معلمان برای انجام مسئولیت های آنان در حوزه تخصصی و گروه درسی برای کلیه کسانی که از تاریخ ۱/۱/۹۵ شرایط لازم را کسب کرده باشند، ابلاغ می گردد.

براساس بند «۴» این شیوه نامه ؛ ساختار اجرایی طرح رتبه بندی حرفه ای متشکل از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت آموزش وپرورش ، کارگروه اجرایی سرمایه انسانی در ستاد و استان و گروه های کارشناسی و ارزیابی منطقه و واحد آموزشی است و کار ارزیابی واحد آموزشی را انجام می دهند.

متن کامل بخشنامه شیوه نامه رتبه بندی حرفه ای معلمان را از اینجا ببینید.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: