لزوم افزایش آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی باید افزایش یابد.

به گزارش عیارآنلاین، سید مصطفی آذرکیش با اشاره به سند تحول بنیادین گفت: طبق مقررات دانش آموختگان در ۱۱۰ رشته کاردانش نیازی به آزمون برای کسب مجوز کار ندارند و در بند ۷۶ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور بر افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور تاکید شده است.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: طبق  تجربیات چندین ساله در حوزه کاردانش وبند ۷۸ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ، روابط متقابل تحصیل با اشتغال ومتناسب سازی سطوح و رشته های مختلف تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال نیز اجرایی می شود.

منبع: ایلنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: