۱۰ آبا ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۵

پیشنهاد کمیسیون کشاورزی در رابطه با محصولات تراریخته، روی میز کمیسیون تلفیق

بر طبق طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس، هرگونه واردات و تولید محصولات تراریخته ممنوع است؛ این ممنوعیت تا زمانی که نتایج یک سری تحقیقات مشخص شود که آیا تراریخته می‌تواند سالم باشید یا خیر، برقرار است.

تراریختهبه گزارش عیارآنلاین، عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به طرح پیشنهادی کمیسیون متبوعش مبنی بر ممنوعیت تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته عنوان کرد: در رابطه با محصولات تراریخته، نخست باید از لحاظ پژوهشی به توسعه‌ی تحقیقات این محصولات کمک کرد، به گونه‌ای که برای پژوهش تراریخته از امکانات روز استفاده شود.

پاپی‌زاده در گفتگو با عیارآنلاین اظهار داشت: بایستی به این نکته توجه داشت که وقتی در مورد دارویی تحقیقات انجام می‌شود، نباید ابتدائاً مصرف انسانی شود؛ قاعدتاً در ابتدای کار باید تست روی حیوان صورت پذیرد و اگر عوارض نداشت، با احتیاط در یک فضای محدود تست شود؛ در صورت مشخص شدن اینکه آن دارو سلامتی کامل را دارد، اجازه مصرف از سوی دستگاه‌های نظارتی صادر می‌شود. حتی در این مرحله نیز باید عوارض دارو حین مصرف چک شود.

وی در رابطه با عوارض محصولات تراریخته، با اشاره به این نکته که برخی تحقیقات نشان داده که مصرف این محصولات دارای عوارض بوده، تصریح کرد: منطق و عقل هشداردهنده -با توجه به وجود این عوارض در تراریخته- آدمی را به این سو می‌برد که اولویت تولیدگران تراریخته در دنیا، در درجه اول سلامت بشر نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: متأسفانه فاصله بین انجام کار تحقیقاتی تا مصرف انسانی این محصولات کم است؛ در این رابطه، برخی دستگاه‌های نظارتی باید مشخص شوند. وزارت جهاد و معاونت غذا و دارو هیچ پشتوانه علمی برای صدور مجوز تولید و واردات تراریخته ندارند.

وی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس یک ماده‌ای مصوب کرده است که در برنامه ششم توسعه خواهد آمد؛ این طرح به کمیسیون تلفیق رفته و انتظار داریم که مصوب شود؛ بر طبق این طرح، هرگونه واردات و تولید محصولات تراریخته ممنوع است؛ این ممنوعیت تا زمانی که نتایج یک سری تحقیقات مشخص شود که آیا تراریخته می‌تواند سالم باشید یا خیر، برقرار است. هدف از تصویب این طرح، این است که ما واردکنندگان را واردار کنیم که بی‌تفاوت از مسأله سلامت مردم عبور نکنند.

پاپی‌زاده در انتها خاطرنشان کرد: عمده نمایندگان هم‌نظر هستند که تولید و واردات محصولات تراریخته باید تا اطلاع ثانوی محدود شود و توسعه و تحقیق این قبیل محصولات تقویت شود. افراد مختلفی دنبال این موضوع هستند تا این قانون تصویب نشود. در واقع این افراد به منافع خودشان فکر می‌کنند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: