۴ آبا ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۱۳
با هدف حفظ محیط زیست

ظرفیت جمع آوری گاز همراه نفت در نفت و گاز مارون افزایش یافت

ظرفیت جمع آوری گازهای همراه نفت در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون هشت میلیون و ۵٠٠ هزار فوت مکعب در روز افزایش یافت.

به گزارش عیارآنلاین، جهانگیر پورهنگ، مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون اعلام کرد: ظرفیت دریافت گازهای همراه نفت در کارخانه گاز و گاز مایع شماره ۴٠٠ با هدف جمع آوری و دریافت بخشی از گازهای مازاد در حال مشعل مرحله دوم شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و جلوگیری از گازسوزی هشت میلیون و ۵٠٠ هزار فوت مکعب در روز آزادسازی شد.

وی با تاکید بر صیانت از منابع هیدروکربوری شرکت گفت: این میزان ظرفیت به گازهای تفکیکی مراحل پایین آسماری واحد بهره برداری کوپال که پس از جمع آوری و فشارافزایی در ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری کوپال، به مرحله دوم کارخانه گاز و گاز مایع ۴٠٠ ارسال می‎شد، اختصاص داشت.

به گفته پورهنگ، با اصلاحیه‎ای امکان ارسال این مقدار گاز به کارخانه‌های گاز و گاز مایع ٧٠٠ و ٨٠٠ فراهم شد و از این ظرفیت برای جمع آوری دیگر گازهای مرحله دوم مازاد شرکت به‎ویژه واحد مارون ۴ استفاده خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‎برداری نفت و گاز مارون، وی افزود: پیش از این با توجه به افزایش تولید گاز مازاد بر ظرفیت ایستگاه‌های جمع آوری و فشار افزایی شرکت، استفاده از حداکثر ظرفیت دریافت گازهای مرحله دوم در کارخانه گاز و گاز مایع ۴٠٠ در دستور کار قرار گرفت و با انجام طرح های اصلاحی، بخشی از گازهای مرحله دوم مازاد واحد های بهره برداری شماره ١ و ۶ مارون به جای مشعل شدن، به کارخانه گاز و گاز مایع ۴٠٠ ارسال شد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از آغاز یک طرح اصلاحی برای ارسال گازهای مرحله دوم  مازاد واحد بهره برداری شماره ۴ مارون به کارخانه گاز و گاز مایع ۴٠٠ در آینده نزدیک خبر داد.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: