رتبه بندی ۸ هزار مدرسه کشور در تمامی مقاطع

محبی، مدیر کل آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش: در طرح رتبه بندی، شیوه اداره مدارس مورد توجه قرار گرفته و ساماندهی می شود. این کار به استاندارد شدن مدارس کمک کرده و موجب کیفیت بخشی به فعالیت های آن می شود./ رتبه بندی مدارس غیردولتی با این نوع رتبه بندی تفاوت داشته و بیشتر شاخص های فرآیندی را درنظر می گیرد اما در رتبه بندی مدارس غیردولتی شاخص هایی دیگر و موارد دروندادی مورد توجه است.

به گزارش عیارآنلاین، عظیم محبی مدیر کل آموزش متوسطه اول؛ از اجرای رتبه بندی برای هشت هزار مدرسه کشور در چهار سطح خبر داد و اظهار داشت: این مدارس در سطوح ممتاز، موفق، پویا و متعالی قرار می گیرند و با توجه به اینکه ارزیابی ها کامل نشده هنوز مدارس متعالی معرفی نمی شوند.

وی با اشاره به اینکه رتبه بندی برای نخستین بار در کشور انجام می شود، ادامه داد: در این طرح شیوه اداره مدارس مورد توجه قرار گرفته و ساماندهی می شود.
مدیر کل آموزش متوسطه اول بیان کرد: این کار به استاندارد شدن مدارس کمک کرده و موجب کیفیت بخشی به فعالیت های آن می شود.
محبی یادآور شد: رتبه بندی مدارس غیردولتی با این نوع رتبه بندی تفاوت داشته و بیشتر شاخص های فرآیندی را درنظر می گیرد اما در رتبه بندی مدارس غیردولتی شاخص هایی دیگر و موارد دروندادی مورد توجه است.
وی از دیگر برنامه ها را ارسال شیوه نامه جشنواره نوجوان خوارزمی به استان ها برشمرد و گفت: هم چنین در جهت کیفیت بخشی به فعالیت رویکرد فرآیندمحور در ارزشیابی در دستور کار قرار دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: