۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۷

غفلت از مهمترین حامل انرژی دنیا در ایران

با وجود آنکه زغال سنگ نقش مهمی در تولید برق کشورهای مختلف دنیا دارد، جای آن در سبد انرژی کشور خالی است. حل موانع پیش روی احداث نیروگاه‌های زغال‌سوز می‌تواند گامی عملی در رسیدن به برق ارزان و جایگزین منابع فسیلی مانند گاز و نفت باشد.

زغال سنگبه گزارش عیارآنلاین، امروزه نیروگاه‌های زغال‌سوز سهم بالایی در سبد تولید برق جهان دارند و بیشترین سهم از تولید برق در جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۲۰۱۴، ۳۸ درصد از برق تولیدی در جهان توسط نیروگاه­‌های زغال‌سوز تولید شده است. کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز از جمله پیشتازان استفاده از زغال سنگ محسوب می‌شوند. در جدول ۱، تعدادی از این کشورها و سهم زغال سنگ در سبد برق هرکدام آمده است.

جدول ۱. سهم زغال سنگ در سبد برق تولیدی در سال ۲۰۱۳ [۱]

%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%81%d8%aa

همان‌طور که از جدول ۱ نیز مشخص است، حتی در کشورهایی مانند آلمان و انگلستان که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای برای نیروگاه‌های زغال‌سوز از نظر مسائل زیست‌محیطی وجود دارد، شاهد سهم چشم‌گیر این نیروگاه‌ها در تولید برق هستیم.

اصلی‌ترین دلیل تمایل این کشورها در بهره‎­گیری از زغال سنگ برای تولید برق، ارزان‌تر بودن تولید برق از زغال سنگ نسبت به دیگر حامل‌های انرژی ارزیابی می‌شود. بر اساس گزارش ۲۰۱۵ آژانس بین‌المللی انرژی با موضوع هزینه‌های هم تراز شده تولید برق LCOE [2] در نرخ تنزیل ۱۰ درصد، ارزان‌ترین برق تولیدی در جهان از زغال سنگ است.

شکل ۱. مقایسه میانگین قیمت تمام شده برق در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی گازی، زغال سنگ و هسته‌ای ۲۰۱۵ [۳]

۲۱

در شکل ۱، قیمت‌های تمام‌شده برق تولیدی از سه نوع نیروگاه مختلف هسته‌ای، زغال‌سوز و سیکل ترکیبی واقع در نقاط مختلف دنیا با یکدیگر مقایسه شده است. این شکل نشان می‌دهد هزینه هم‌ترازشده برق تولیدی در نرخ تنزیل ۱۰ درصد برای نیروگاه‌های هسته‌ای دارای بیشترین پراکندگی و برای نیروگاه‌های زغال‌سوز دارای کمترین پراکندگی قیمت است. همچنین با توجه به محل میانه این توزیع (نشان‌دهنده­‌ی قیمت وسط در توزیع قیمتی)، می‌توان نتیجه گرفت نیروگاه‌های زغال‌سوز به طور معمول ارزان‌ترین برق در بین این سه نوع نیروگاه در جهان را تولید می‌کنند.

اما این تمام ماجرا نیست و دلایل دیگری نیز برای رونق نیروگاه‌های زغال‌سوز می‌توان برشمرد. از جمله فراوانی و گستردگی منابع زغال سنگ در مناطق مختلف دنیا، به‌طوری‌که کمتر کشوری در دنیا فاقد منابع زغال سنگی یافت می‌شود. دلیل دیگر شناخته‌شده بودن تکنولوژی نیروگاه‌های زغال‌سوز به دلیل قدمت کار با این نوع نیروگاه است که موجب کاهش قیمت ساخت می‌شود.

اما متأسفانه با وجود مزیت‌های این نوع نیروگاه‌ها، در ایران هیچ نیروگاه زغال‌سوزی وجود ندارد. این در حالی است که بر اساس ترازنامه انرژی کشور، مجموع ذخایر قطعی زغال سنگ حرارتی (مناسب برای نیروگاه) ایران حدود ۲۵۵ میلیون تن است و این ذخایر قابلیت تأمین سوخت نیروگاه‌های زغالی با ظرفیت ۳۰۰۰ مگاوات را دارد.

با توجه به جذابیت‌های نیروگاه‌های زغال‌سوز، تصور می‌شود که بررسی موانع پیش روی احداث نیروگاه‌های زغال‌سوز و حل آن‌ها می‌تواند گامی عملی در رسیدن به برق ارزان و جایگزینی مناسب جهت استفاده از منابع فسیلی مانند گاز و نفت در زنجیره با ارزش افزوده بیشتر باشد.

*********************************************************

پی‌نوشت:

[۱] Levelized Cost of Electricity

[۲] TSP data portal. Available: http:// tsp-data-portal.org

[۳] Levelized Cost of Electricity, IEA 2015

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: