رئیس کانون بانکهای خصوصی:

سیاست سقف جذب سپرده، راهی برای عملیاتی شدن انضباط مالی است

پرویزیان، رئیس کانون بانکهای خصوصی: تصمیم بانک مرکزی در تعیین سقف جذب سپرده در بانک ها راهکار عملیاتی شدن انضباط پولی است.

به گزارش عیارآنلاین، کوروش پرویزیان درباره تصمیم جدید بانک مرکزی به تعیین سقف جذب سپرده برای بانک ها و موسسات مالی کشور به نسبت قدمت، ظرفیت و توانمندی ها به ایبنا گفت: یکی از کارهای بسیار خوب انجام شده بانک مرکزی انضباط پولی است که طی سال ها دنبال می کند.
رییس کانون بانک های خصوصی اظهارداشت: این انضباط پولی اقتضائاتی دارد که بانک ها باید به آن تن بدهند و کمک کنند تا اجرایی شود. البته حتما زمان، روش و فرایند اجرای این تصمیمات باید مورد توجه قرار بگیرد.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: