نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان:

تجمیع بیمه ها و الکترونیکی شدن دفترچه های درمان راهکار رفع همپوشانی بیمه ای

خاتمی، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان: زمانی همپوشانی بیمه ای در کشور رفع و مدیریت می شود که صندوق های بیمه ای تجمیع شده و همچنین الکترونیکی شدن دفترچه های درمان تحقق یابد.

به گزارش عیارآنلاین، سید مرتضی خاتمی با بیان اینکه همپوشانی بیمه ای در کشور وجود دارد و هنوز از بین نرفته است، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نشستی که با کمیسیون بهداشت و درمان داشتند مدعی بودند همپوشانی بیمه ای به طور کامل از بین رفته است.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اینکه همپوشانی بیمه ای در کشور رفع نمی‌شود مگر آنکه تمامی صندوق های بیمه ای تجمیع شوند، تصریح کرد: آماری در رابطه با همپوشانی بیمه ای در دست نبوده و قابل اثبات نیست و نمی توان در این رابطه با قاطعیت اظهار نظر کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: زمانی همپوشانی بیمه ای در کشور رفع و مدیریت می شود که صندوق های بیمه ای تجمیع شده و همچنین الکترونیکی شدن دفترچه های درمان تحقق یابد.

وی در رابطه با الکترونیکی شدن دفترچه های درمان، گفت: الکترونیکی شدن دفترچه های درمان بستر مناسبی برای ساماندهی امور مقوله درمان و اجرای نظام ارجاع است.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی، افزود: با ایجاد دفترچه‌های درمان الکترونیکی تمامی دیتاهای افراد از جمله سوابق خانوادگی و پزشکی در بستر نرم افزاری ثبت و در مراجعات بعدی این سوابق می تواند مورد استفاده پزشک فرد و هم پزشکی که در سطوح بعدی می خواهد بیمار را مورد درمان کند قرار گیرد بنابراین تحقق این امر در ذخیره دقیق سوابق بیمار، اجرای نظام ارجاع، کاهش تخلفات و همچنین کاهش هزینه های حوزه سلامت نقش اساسی ایفا می کند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ممکن است از یک خانواده چند نفری یک نفر تحت پوشش نیروهای مسلح و دیگری تحت پوشش تامین اجتماعی باشد و از آنجایی که از دیتا و نرم افزارهای متفاوتی برای ذخیره اطلاعات این افراد استفاده می شود همپوشانی بیمه ای به وجود می آید بنابراین برای مدیریت این موضوع باید صندوق های بیمه ای تجمیع و نرم افزارهای واحدی طراحی شود تا همپوشانی بیمه ای رفع و آمار دقیق همپوشانی بیمه ای در کشور اعلام شود.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: