عضو شورای عالی نظام پرستاری:

وزارت بهداشت همیشه برای اجرا نشدن تعرفه خدمات پرستاری بهانه می آورد

نسائی، عضو شورای عالی نظام پرستاری: وزارت بهداشت همیشه نبود بودجه را بهانه اجرایی نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری قرار داده و عنوان می کنند وقتی مجلس قانونی را تصویب می کند باید منابع آن را نیز پیش بینی نماید.

به گزارش عیارآنلاین، حسین علی نسائی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، گفت: وزارت بهداشت همیشه نبود بودجه را بهانه اجرایی نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری قرار داده و عنوان می کنند وقتی مجلس قانونی را تصویب می کند باید منابع آن را نیز پیش بینی نماید.

وی افزود: با توجه به قول وزیر بهداشت به اعضای شورای عالی نظام پرستاری در جلسه مرداد ماه در مورد جبران کم کاری وزارت بهداشت در حق پرستاران، در این مدت باقیمانده عمر دولت یازدهم، بهترین جبران مافات در حق پرستاران، پیش بینی بودجه اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری در بودجه پیشنهادی سال ۹۶ به مجلس است تا این قانون مترقی بیش از این معطل نماند و از منافع آن سه ضلع مردم، سیستم بهداشت و درمان و پرستاران بهره مند گردند.علی نسائی گفت: من پیشنهاد می کنم اگر وزارت بهداشت بودجه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را در بودجه ۹۶ قرار نداد مجلس از اختیارات خود استفاده کند و مستقیما بودجه پیشنهادی خود را در برنامه بودجه سال ۹۶ قرار داده و یا بودجه را به وزارت برگشت دهد تا بودجه این قانون در بودجه آورده شود.

منبع: سلامت نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: