مشاور وزیر بهداشت؛

حقوق و کارانه پزشکان قانونی است

زارع نژاد، مشاور وزیر بهداشت: برخی نهادهای نظارتی هم که نقدی بر مسئله پرداخت های نجومی داشتند به هیچ عنوان بحث غیرقانونی بودن این دریافتی‌ها را مطرح نکردند و دیدگاهشان این بود که پرداخت کارانه ها به پزشکان و البته نه مدیران وزارت بهداشت قانونی ولی غیرمتعارف است.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر عباس زارع نژاد در خصوص مباحث مطرح شده در مورد فیش حقوقی یکی از معاونان وزیر بهداشت، افزود: برخی نهادهای نظارتی هم که نقدی بر این مسئله داشتند به هیچ عنوان بحث غیرقانونی بودن این دریافتی‌ها را مطرح نکردند و دیدگاهشان این بود که پرداخت کارانه ها به پزشکان و البته نه مدیران وزارت بهداشت قانونی ولی غیرمتعارف است.

وی با اشاره به نقل قول یک خبرگزاری از سخنان معاون اول رئیس جمهوری، گفت: دکتر جهانگیری به هیچ عنوان و در هیچ جایی صحبت و اظهار نظری درباره غیرقانونی بودن حقوق و کارانه پزشکان نداشته اند.

مشاور وزیر بهداشت همچنین دریافت حقوق ۷۰ میلیونی یکی از معاونان وزیر بهداشت را به شدت تکذیب کرد و افزود: به هیچ عنوان در بین مدیران ستاد وزارت بهداشت چنین دریافتی نداریم و هرگز از نهادهای نظارتی درباره ایشان تذکری دریافت نکرده ایم.

زارع نژاد در خصوص کارانه قانونی پزشکان، گفت: البته اصلاح این روند در اختیار مجلس است زیرا قانون کارانه از اواسط دهه ۷۰ در حال اجرا است و هیچ ارتباطی به این دولت و وزارت بهداشت ندارد و دولت‌ها و وزارت بهداشت‌های قبلی همین کارانه را پرداخت می کردند ولی ما امروز شاهد این نقدها هستیم درحالیکه حتی برخی وزرای سابق بهداشت نیز که به روند کارانه نقد دارند در زمان وزارت خود نیز کارانه پرداخت می‌کردند.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: