ثبت ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت

هاشمی، وزیر بهداشت: نزدیک به ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت در سامانه الکترونیک این وزارتخانه ثبت شده است در جهت تحقق دولت الکترونیک اقدامات ارزشمندی با همکاری وزارت ارتباطات در حوزه بهداشت و درمان انجام شده است.

به گزارش عیارآنلاین، سید حسن قاضی زاده هاشمی در صبحانه کاری با وزیر ارتباطات، افزود: اگر چالش‌هایمان در این زمینه نیز رفع شود، گشایش زیادی در کنترل خدمات و ارتقای کیفیت خدمات ایجاد می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره فواید الکترونیکی شدن خدمات سلامت، گفت: با استفاده از خدمات الکترونیک مقابله با مفاسد و قاچاق دارو و اطمینان از اصالت دارو خواهیم داشت، به کارهایمان نظم می‌دهد و باعث تغییر رفتار در گروه پزشکی، ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات می‌شود که امیدواریم طی یک ماه آینده محقق شود و دیگرکاری باقی نماند.
وی افزود: اطلاعات این کار در حوزه بهداشت برای سیاستگذاران و آگاهی آن نیز برای مردم مفید است.
قاضی زاده هاشمی گفت: همچنین در حوزه دارو، این سامانه الکترونیک منجر به کاهش قیمت، ارتقای کیفیت و حذف نسبی قاچاق از بازار می‌شود و برای مردم که نسبت به اثربخشی دارو پول می‌دهند، آرامش در پی خواهد داشت و در عین حال در مصرف دارو نیز صرفه‌جویی می شود و تجویز پزشکان را نیز کنترل می‌کند.
وزیر بهداشت افزود: در بخش درمانی نیز که قرار است این سامانه الکترونیک در آینده در اختیار مردم قرار گیرد، خدمات زیادی ارائه خواهد شد.
وی گفت: به طوریکه در آن مشخص می‌شود که مردم می‌توانند به کدام بیمارستان‌ها مراجعه کنند، کدام اورژانس خلوت‌تر است و در عین حال به ما بازخورد می‌دهد تا اگر سوء رفتاری در مراکزمان وجود دارد آن را مشاهده و با آن برخورد کنیم، همچنین این سامانه می‌تواند از ایجاد تقاضاهای القایی پیشگیری کند.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه خدماتی که در حال حاضر به صورت دستی هستند در این سامانه الکترونیکی می‌شوند، افزود: بنابراین اگر سلیقه‌پردازی در صدور پروانه‌ها و مجوزها وجود داشته باشد کاهش می‌یابند.
وزیر بهداشت درباره زمان اتمام ثبت همه پرونده‌های الکترونیک سلامت، گفت: برنامه ما این است که تا پایان دولت این کار انجام شود.
وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت در سامانه ثبت شده‌اند و این نشان می‌دهد که ثبت پرونده‌های باقیمانده با سرعت بیشتری پیش می‌رود.

منبع: شبکه خبر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: