مدیریت منابع مشکل اصلی طرح تحول سلامت

امینی فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: بررسی نواقص و ضرورت های طرح تحول سلامت از دیگر مورادی بود که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت چراکه ما به دنبال استمرار و تقویت این طرح هستیم لذا باید بتوان مدیریت منابع را انجام دهیم.

به گزارش عیارآنلاین، محمد نعیم امینی فرد، در تشریح دستور کار امروز یکشنبه (۲ آبان ماه) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، افزود: طرح استفساریه دریافت چهاردرصد (۴%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور از واگذارکننده کار به پیمانکار که فرصت بررسی آن پیدا نشد.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بررسی نواقص و ضرورت های طرح تحول سلامت از دیگر مورادی بود که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت چراکه ما به دنبال استمرار و تقویت این طرح هستیم لذا باید بتوان مدیریت منابع را انجام دهیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: همچنین در این نشست مقرر شد اعضای کمیسیون نظرات خود را در این مورد مطرح کرده و در آینده بیشتر در مورد مکانیزم های اجرایی طرح تحول سلامت فعالیت های گروهی انجام دهیم  زیرا بر این باوریم که طرح تحول سلامت نقطه عطفی در سیستم بهداشتی و درمانی کشور است و ضرورت دارد که ادامه یابد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: باید نواقص طرح تحول سلامت را در تعامل مثبت با وزارتخانه  های بهداشت و کار و همچنین سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی و بیمه سلامت برطرف کرد.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: