کاهش معاملات اوراق تسهیلات مسکن در مهرماه

تعداد ۸۰۰ هزار ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۷۲۸میلیارد ریال در مهرماه امسال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب نشان از کاهش ۱۳ درصدی حجم و افزایش ۱۳درصدی ارزش معاملات این اوراق نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

به گزارش عیارآنلاین، نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در مهرماه امسال نشان می دهد طی ۱۸ روز معاملاتی تعداد ۴میلیارد و ۲۳۹میلیون ورقه بهادار در ۶۰۱هزار نوبت به ارزش ۳۵هزار و ۷۰۴میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از رشد ۵۴، ۱۰۴ و ۵۸ درصدی حجم، دفعات و ارزش معاملات فرابورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

همچنین بازار اول فرابورس در ماهی که گذشت تغییر مالکیت ۱۰۶۶میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۲۸۰میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۱۹۸۳میلیون ورقه بهادار به ارزش ۷۲۲۹ میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد ۲۲و ۱۵۳درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و افزایش ۸۴ و ۱۵۹ درصدی حجم و ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با مهرماه سال ۹۴ است.

این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد ۹۵میلیون اوراق بدهی به ارزش ۲۴هزار و ۱۲۶میلیارد ریال معامله شده است که از رشد ۴۱ و ۸۸ درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.

افزون بر این؛ بالغ بر ۷۱ میلیون صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش ۶۹۷میلیارد ریال و ۸۰۰ هزار ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۷۲۸میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از رشد ۲۹درصدی حجم و ۷۳درصدی ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و افت ۱۳ درصدی حجم و افزایش ۱۳درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن دارد.

منبع: مسکن نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: