عضو کمیسیون انرژی مجلس:

رشد تولید انرژی ایران در گرو سرمایه گذاری ١٣٠ میلیاردی صنعت نفت است

سهم ١٣٠ میلیاردی سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت به منظور افزایش توان تولید انرژی ایران از سوی وزیر نفت در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است.

به گزارش عیارآنلاین، محمد خالدی با بیان این مطلب گفت: یکی از اهداف برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی است، این موضوع در سیاست های کلی برنامه هم ابلاغ شده است؛ بنابراین باید بستر تحقق آن نیز مهیا شود.

رئیس کمیته اتمی و انرژی های نو افزود: به طور حتم، صنعت نفت در تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده برای برنامه ششم، نقش اساسی ایفا می کنند زیرا مزیت های ایران در حوزه انرژی فراوان است؛ از اینرو منطقی و اقتصادی است که برای ظرفیت های موجود، سرمایه گذاری کرد.

وی با اشاره به سخنان اخیر وزیر نفت گفت: مهندس زنگنه از نیاز ٢٠٠ میلیارد دلاری صنعت نفت به سرمایه گذاری در برنامه ششم توسعه سخن گفت که اگر محقق شود، در واقع به رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه، کمک شده است.

به گفته وی هدف از این سرمایه گذاری، افزایش توان تولید ایران در حوزه انرژی است، زیرا بخش بالادستی، صنعت پایه محسوب می شود؛ بنابراین، پیش بینی سرمایه گذاری موثر برای صنعت نفت در برنامه ششم توسعه ضروری است.

عضو کمیسیون انرژی گفت: باید محل های پیش بینی شده برای سرمایه گذاری در صنعت نفت از ردیف های با ضریب تحقق بالا باشد زیرا صنعت نفت و طرح های ملی آن نباید معطل بمانند.

وی معتقد است: عواید حاصله از بخش نفت را می توان در زیرساخت های کشور هزینه کرد.

همچنین باید توجه کرد که بازگشت سرمایه در طرح های نفتی یک تا دو سال است، افزون بر این سرمایه گذاری در صنعت نفت دارایی های سرمایه ای کشور را مولد و به آن ارزش افزوده می بخشد.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: