تعرفه دولتی برای بخش‌های واگذار شده به بخش خصوصی

آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت: در همه بیمارستان‌های وزارت بهداشت چنانچه قسمتی را به بخش خصوصی واگذار کرده باشند باید تعرفه پرداختی مردم در آن قسمت هم دولتی باشد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد آقاجانی در حاشیه نشست معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی افزود: در واگذاری بخش های بیمارستان دولتی فقط مدیریت آنجا به بخش خصوصی منتقل و عدد پرداختی مردم با فرانشیز دولتی محاسبه می شود.

وی گفت: اگر در بیمارستان تحت پوشش وزارت بهداشت قسمتی که به بخش خصوصی واگذار شده است، تعرفه دولتی را رعایت نکند آن بیمارستان مرتکب تخلف شده است و با آن برخورد می شود.

منبع: صدا و سیما

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: