۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۰

کاهش ۶۱درصدی سوددهی در ۱۶ بانک بورسی

سود خالص بانک‌های بورسی از سال ۹۲ تا ۹۴ در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۶۱ درصد، بدون در نظر گرفتن زیان‌دهی ۲ بانک ملت و تجارت، ۶۸.۵ درصد و با احتساب این ۲ بانک ۱۳۹ درصد کاهش یافته و تبدیل به زیان شده است.

به گزارش عیارآنلاین، مشخص شدن جزئیات و ابعاد صورت‌های مالی بانک‌های غیردولتی و خصوصی نتایج قابل تاملی را ارائه می‌دهد.

در سال ۹۴ از مجموع ۱۸ بانک مورد بررسی، ۵ بانک زیان‌ده و ۹ بانک دیگر با کاهش سود خالص مواجه شده‌اند. این کاهش سود در برخی بانک‌ها در سطح ۳۰ تا ۵۰ درصد است.

همچنین برخی بانک‌ها در سه ماهه اول یا ۶ ماهه اول امسال در سراشیبی کاهش شدید سود‌دهی افتاده‌اند. سود ۱۷ بانک در سال ۹۲ در مجموع ۶ هزار و ۸۹۷ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان بوده اما سود ۱۸ بانک در سال ۹۳ با ۱۴۰۱ میلیارد تومان کاهش، ۵ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان بوده است.

اما سود بانک‌ها در سال گذشته با احتساب زیان بانک‌های ملت، تجارت، گردشگری و سرمایه منفی ۲ هزار و ۶۷۲ میلیارد تومان است.

در صورتی که بانک‌های ملت و تجارت را از این فهرست حذف کنیم، سود خالص ۱۶ بانک کشور در سال گذشته ۲ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان خواهد بود.

اگر تاثیر منفی بانک‌های زیان‌ده را از بازدهی بانک‌ها سود حاصل شده در نظر نگیریم، سود ۱۴ بانک‌ کشور در سال گذشته ۲ هزار و ۶۹۷ میلیارد تومان است.

* انصار

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهم پس از کسر مالیاتدرصد تغییر
۶ ماهه اول ۹۵۱۰۸ میلیارد و ۳۳۷ میلیون تومان۴۵-۱۳۵ ریال۴۶-
۶ ماهه اول ۹۴۱۹۸ میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان۷۹+

۲۴۸

۷۸+

سال ۹۴۳۱۰ میلیارد و ۹۳۴ میلیون۴-۳۸۹ ریال۳-
سال ۹۳۳۲۲ میلیارد و ۳۳۳ میلیون۲۴+۴۰۷ ریال۳۷-
سال ۹۲۲۶۰ میلیارد و ۷۲ میلیون تومان۲۵+۶۵۰ ریال۲۵+

بانک انصار در سال ۹۴ توانست ۳۱۰ میلیارد و ۹۳۴ میلیون تومان سود خالص به دست آورده که فقط ۴ درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش داشته است اما صورت‌های مالی این بانک در شش ماهه اول امسال افت ۴۵ درصد را ثبت کرده است.

*بانک پاسارگاد

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهم پس از کسر مالیاتدرصد تغییر
سال ۹۴۱۱۶۳ میلیارد تومان۸-۲۳۱ ریال۲۳-
سال ۹۳۱۲۶۴ میلیارد تومان۱۹-۳۰۱ ریال۴۲-
سال ۹۲۱۵۶۶ میلیارد تومان_۵۵۲ ریال_

*بانک آینده

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
سال ۹۴۱۰۹ میلیارد و ۹۳۷ میلیون۱٫۷-۶۹ ریال۵۰٫۷-
سال ۹۳۱۱۱ میلیارد و ۸۹۶ میلیون۷٫۴-۱۴۰ ریال۷٫۲-
سال ۹۲۱۲۰ میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان_۱۵۱ ریال_

* بانک گردشگری

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۵۴۷۸ میلیارد و ۸۰۲ میلیون تومان (زیان)۹-۷۹۸- ریال۹-
سه ماهه منتهی پایان به سال ۹۴۲۷۴ میلیارد تومان (زیان)۲۱۲+۴۵۷ ریال۲۱۳ درصد+

سه ماهه منتهی به پایان سال ۹۳۸۷ میلیارد و ۸۵۱ میلیون تومان (زیان)۱۵۱-۱۴۶- ریال۳۸-
سه ماهه منتهی به پایان سال ۹۲۲۶ میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان۲۸۲+۶۶ ریال۲۸۴

*بانک قوامین

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
سال ۹۴۴۴ میلیارد و ۷۶ میلیون تومان۵۲-۱۱۰ ریال۵۲-
سال ۹۳۹۱ میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان۴۳٫۵-۲۲۸ ریال۴۳٫۵-
سال ۹۲۱۶۰ میلیارد و ۳ میلیون تومان۷۰-۴۰۰ ریال۷۰-

*بانک سرمایه

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
۶ ماهه اول ۹۴۲۳۷ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان۲۰۶۶-۵۹۳-۲۰۷۶-
۶ ماهه اول ۹۳۱۲ میلیارد و ۷۵ میلیون تومان۸۱-۳۰ ریال۸۱-
سال ۹۳۵ میلیارد و ۶۹۲ میلیون تومان۹۶-۱۴ ریال۹۶-
سال ۹۲۱۳۵ میلیارد و ۵۱ میلیون تومان۸-۳۳۸ ریال۱۹-
سال ۹۱۱۴۶ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان_۴۱۵ ریال_

*بانک سامان

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
سه ماهه اول ۹۵۱۵ میلیارد و ۲۷۹ میلیون۳۲-۱۹ ریال۳۲-
سال ۹۴۵۰ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان۵۰-۶۳ ریال۵۹-
سال ۹۳۱۰۱ میلیارد و ۱۳۴ میلیون تومان۵۰٫۵-۱۵۴ ریال۵۰٫۴-
سال ۹۲۲۰۴ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان_۳۱۰ ریال_

* بانک کارآفرین

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
۶ ماهه اول ۹۵۹۴ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومان۷۸+۱۱۱ ریال۷۹+
۶ ماهه اول ۹۴۵۳ میلیارد و ۱۱ میلیون تومان۶۷-۶۲ ریال۶۷-
سال ۹۴۲۶۶ میلیارد و ۷۸۶ میلیون تومان۲۸-۳۱۴ ریال۲۸-
سال ۹۳۳۷۰ میلیارد و ۱۹۹ میلیون تومان۸+۴۳۶ ریال۶-
سال ۹۲۳۳۸ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان۲۱+۴۶۶ ریال۲۱+

* بانک پارسیان

سود بانک پارسیان براساس صورت‌های مالی سال ۹۴ با ۱۳۷ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ به میزان ۲۶۶ میلیارد و ۵۲۴ میلیون تومان تعیین شده اما بانک مرکزی قبل از برگزاری مجمع بانک پارسیان، در نامه‌ای اعلام کرد این بانک ۷۰ میلیارد تومان کسری مطالبات غیرجاری دارد.

بنابراین بانک پارسیان باید ۷۰ میلیارد تومان از سود خالص خود را برای کسری مطالبات غیرجاری کسر کند،بنابراین سود خالص این بانک در سال گذشته ۱۹۶ میلیارد و ۵۲۴ میلیون تومان است.

در جدول زیر رقم به دست آمده برای سود هر سهم براساس نسبت قبلی تعیین شده است.

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
سال ۹۴۱۹۶ میلیارد تومان۷۵+۸۲ ریال۷۶+
سال ۹۳۱۱۲ میلیارد تومان۷۹-۴۷ ریال۸۸-
سال ۹۲۵۳۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون تومان _۴۰۶ ریال _

*بانک ملت

بانک ملت در صورت‌های مالی سال ۹۴ خود هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان سود پیش‌بینی کرده بود که نسبت به سال ۹۳ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش داشت،اما با نامه بانک مرکزی این بانک با زیان قابل توجهی مواجه شد.

بانک مرکزی در این نامه که مجوز برگزاری مجمع به چند شرط بود، نوشته بود:

* اعمال ثبت اصلاحی حسابداری برگشت ۷۷۷۳ میلیارد ریال از سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین مطالبات دولت در صورت عدم اخذ تاییدیه،

* اعمال ۱۵ هزار میلیارد ریال بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول.

* اعمال ذخیره حداقل ۲۵۰۰ میلیارد ریال از بابت کسری ذخیره اکچوئری.

* باتوجه به عدم ارائه مستندات کافی درخصوص سود شناسایی شده در رابطه با ارزهای مورد مطالبه از بانک مرکزی لازم است حداقل مبلغ ۵۵۵۲ میلیارد ریال از سود تسعیر شناسایی شده برگشت شود.

با این نامه، بانک ملت از سود ۱۲۳۸ میلیارد تومانی به زیان ۱۸۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی رسید.

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
سال ۹۴ طبق محاسبات بانک مرکزی۱۸۴۴ میلیارد تومان (زیان)۲۰۱-۴۶۲- ریال۲۰۱-
سال ۹۴ طبق محاسبات بانک ملت۱۲۳۸ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان۳۲-۳۱۰+ ریال۳۲-
سال ۹۳۱۸۳۰ میلیارد تومان۹+۴۵۸+ ریال۹+
سال ۹۲۱۶۷۹ میلیارد تومان۴۲۰+ ریال

*بانک دی

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
سه ماهه اول ۹۵۲۲۴ میلیارد تومان۴۰۸-۳۵۱- ریال۳۳۴-
سال ۹۴۱۶۶ میلیارد تومان۲۸-۲۶۰ ریال۲۸-
سال ۹۳۲۳۱ میلیارد تومان۷۱+۳۶۱ ریال۳۴+
سال ۹۲۱۳۵ میلیارد تومان_۲۷۰ ریال_

* بانک اقتصاد نوین

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
سال ۹۴۲۳۹ میلیارد و ۹۵۴ میلیون تومان۳۵-۲۱۲ ریال۳۵-
سال ۹۳۳۶۷ میلیارد تومان۳۲-۳۲۵ ریال۳۲-
سال ۹۲۵۳۹ میلیارد تومان۲۳+۴۷۷ ریال۱۳-
سال ۹۱۴۴۰ میلیارد تومان_۵۵۰ ریال_

* بانک مهر اقتصاد

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
سه ماهه اول سال ۹۵۳۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان۲۴-۲۹ ریال۲۴-
سال ۹۴۱۴۰ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان۱۱-۱۱۷ ریال۱۲-
سال ۹۳۱۵۹ میلیارد تومان۱۳۳ ریال

* پست بانک

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
سال ۹۴یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان۱۰۱۳ ریال#
سال ۹۳۱۳۲ میلیارد تومان (زیان)۲۶۷۰-۴۰۹-۵۴۵-
سال ۹۲۵ میلیارد و ۱۳۸ میلیون تومان۹۲ ریال

*بانک تجارت

بانک تجارت در صورت‌های  مالی سال گذشته ۶۰۴ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد اما بررسی ذخیره گیری اکچوئری را به جلسه مجمع عمومی بانک موکول کرده بود. قبل از برگزاری مجمع بانک مرکزی در مجوزی که برای برگزاری مجمع ارسال کرد، چند شرط پیش پای هیات مدیره قرار داد.

شروط اصلی بانک مرکزی برای برگزاری مجمع به این شرح بود: اعمال ثبت حسابداری در رابطه با برگشت حداقل مبلغ هزار و ۲۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده درخصوص مطالبات از دولت، در صورت عدم اخذ تاییدیه کتبی از مراجع ذی‌صلاح و تایید حسابرس مستقل و بازرس قانونی تا قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه.

اعمال ثبت حسابداری اصلاحی در رابطه با برگشت حداقل مبلغ هزار و ۴۶۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های ثابت موضوع فروش شرکت‌های مولد نیروگاهی تجارت فارس و معادن فاریاب و ملک موسوم به مجتمع تجاری میلاد نور بندرعباس.

اعمال ثبت‌های اصلاحی لازم حداقل به مبلغ ۳۵۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول

با توجه به عدم احتساب ذخیره کافی برای محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان، اعمال ثبت‌های اصلاحی لازم حداقل به مبلغ ۱۷۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون بابت کسری ذخیره مذکور.

اعمال ثبت‌های اصلاحی لازم در رابطه با ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در اوراق سریع‌المعامله به مبلغ ۴۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان.

به گزارش فارس، با این محاسبات بانک مرکزی سود خالص بانک تجارت به زیان ۳۰۰۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی تبدیل شد.

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
سال ۹۴ (براساس نظر بانک مرکزی)۳۰۰۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان (زیان)###
سال ۹۴ طبق محاسبات بانک۶۰۴ میلیارد تومان۵۱+۱۲۳۵۰+
سال ۹۳۳۹۹ میلیارد و ۹۵۶ میلیون تومان۳٫۳-۸۸+ ریال۲٫۲-
سال ۹۲۴۱۳ میلیارد تومان_۹۰+ ریال_

*بانک خاورمیانه

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
۶ ماهه اول سال ۹۵۷۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان۴۳+۱۹۹ ریال۴۳+
سال ۹۴۱۳۶ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان۶۰+۳۴۰+ ریال۶۰+
سال ۹۳۸۴ میلیارد و ۸۵۱ میلیون تومان۳+۲۱۲+ ریال۳+
سال ۹۲۸۲ میلیارد تومان_۲۰۵+ ریال_

*بانک سینا

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
۶ ماهه اول سال ۹۵۶۸ میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومان۴۴-۶۸+ ریال۴۴-
سال ۹۴۲۲۶ میلیارد و ۹۰۱ میلیون تومان۴-

۲۲۷ ریال

۳-
سال ۹۳۲۳۵ میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان۵۱-۲۳۵ ریال۷۱-
سال ۹۲۴۸۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان_۸۰۶ ریال_

سینا

*بانک حکمت ایرانیان

دورهسود خالصدرصد تغییرسود هر سهمدرصد تغییر
۶ ماهه اول ۹۵۸ میلیارد و ۱۰۱ میلیون تومان۲۲+۲۰ ریال۱۸+
سال ۹۴۳۲ میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان۸+۸۱ ریال۸+
سال ۹۳۳۰ میلیارد و ۵۷ میلیون تومان۳۲-۷۵ ریال۳۲-
سال ۹۲۴۴ میلیارد و ۲۲۸ میلیون تومان_۱۱۱ ریال_

به گزارش فارس، به هر روشی سود خالص این ۱۸ بانک در سال ۹۴ را بررسی و با سال‌های ۹۳ و ۹۲ مقایسه کنیم، ماحصل آن روند شدید نزولی سود خالص در شبکه بانکی است.

سود خالص بانک‌های بورسی از ۶ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان در سال ۹۲ در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان رسیده و به‌عبارت دیگر ۶۱ درصد کاهش یافته است.

در حالت دوم که از بین بانک‌های زیان‌ده فقط بانک ملت و تجارت حذف می‌شود، سود بانک‌ها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ حدود ۶۸٫۵ درصد کاهش داشته است.

در حالت سوم که زیان بانک‌های ملت و تجارت هم اضافه می‌شود، سود خالص بانک‌ها ۱۳۹ درصد افت کرده است.

این شرایط حاکی از سایه سنگین رکود بر عملکرد شبکه بانکی از یک طرف و بحرانی شدن وضعیت مالی تعداد قابل توجهی بانک‌های کشور است.

یادآوری این نکته ضروری است که در سه ماهه و ۶ ماهه اول سال جاری برخی بانک‌هایی که در سال گذشته سودده بوده‌اند، در سه ماهه اول یا ۶ ماهه اول امسال منفی شده است.

همانطور که در گزارش‌های قبلی خبرگزاری فارس، به اختصاص بخش عمده سود و حتی مازاد سود به سپرده‌گذاران بانک‌ها پرداخت، در یکی از گزارش‌ها مشخص شد که بانک‌ها در سال گذشته ۹۵ درصد از هر آنچه که از محل اعطای تسهیلات، وجه التزام و سود حاصل از سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری به دست آورده‌اند را به سپرده‌گذاران اختصاص داده‌اند.

به‌عنوان نمونه بانک ملت برای پاسخگویی به سود تضمین شده به مشتریان خود، حق‌الوکاله را حذف کرده بود و بسیاری از بانک‌ها مازاد بر حق سپرده‌گذار، سود پرداخت کرده بودند.

در این میان باید امیدوار بود اقدام شجاعانه بانک مرکزی در شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و سخت‌گیری نسبت به رعایت استاندارهای مالی در کنار تعیین مهلت سه ساله برای تطبیق با این استانداردها، به تدریج ساختار مالی آنها را اصلاح و سیستم بانکی را به سمت سود‌دهی منطقی هدایت کند.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: