کارشناس بانکی:

در حال حاضر بانک‌ها در حد کفایت پول ندارند و در شرایط بحرانی هستند

حسینی هاشمی، کارشناس بانکی: در حال حاضر بانک‌ها در حد کفایت پول ندارند و در شرایط بحرانی هستند./ مطالبات معوق بانکی زیاد است و بازار غیررسمی در کنار بانک‌ها با نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصد تامین مالی می‌کند،از سویی قیمت پول در رهن و اجاره نیز ۳۰ درصد در سال است، به همین دلیل نرخ سود تسهیلات بالاست./ نرخ سود نمی‌تواند شناور باشد، بلکه باید نرخ توسط بازار تعیین شود نه براساس مصوبه و دستورالعمل.

به گزارش عیارآنلاین، سید بهاءالدین حسینی هاشمی گفت: کاهش مجدد نرخ سود بانکی در شرایط کنونی کار اشتباهی است.
او با بیان اینکه در حال حاضر هزینه عملیات و غیرعملیات شبکه بانکی به‌شدت بالاست و منابع قابل وام‌دهی‌شان کم است،خاطرنشان کرد: مطالبات معوق بانکی زیاد است و بازار غیررسمی در کنار بانک‌ها با نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصد تامین مالی می‌کند،از سویی قیمت پول در رهن و اجاره نیز ۳۰ درصد در سال است.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه دسترسی به اعتبار بین‌المللی برای شبکه بانکی تقریبا صفر است و تقاضا برای پول بالاست،یادآورشد:در حال حاضر ریال کفاف نیاز داخل را نمی‌کند،حال آنکه باید برای مسائل ارزی هم ریال تهیه شود که این امر فشار را بر ریال افزایش داده است،لذا امکان کنترل نرخ سود بانکی را سخت تر کرده است.
حسینی هاشمی تقاضا را در مقابل عرضه پول چند برابر توصیف کرد و اظهارداشت: در شرایط فعلی که تقاضا بیش از عرضه است، کاهش مجدد نرخ سود کاهش کار اشتباهی است زیرا مدیریت نرخ سود در شرایط فعلی بسیار مشکل است.
او تاکید کرد: نرخ سود نمی‌تواند شناور باشد، بلکه باید نرخ توسط بازار تعیین شود نه براساس مصوبه و دستورالعمل.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: