تهدید مقاومت اقتصاد کانادا در سایه پیری جمعیت

هیئت مشاوره اقتصادی اجتماعی کانادا در گزارشی با بیان اینکه بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های جمعیتی، هزینه‌های مورد نیاز برای حمایت از بازنشستگان باعث کاهش مقاومت اقتصاد کانادا در دهه‌های آتی می‌شود، پیشنهاد می‌دهد که سطح مهاجرت به این کشور باید تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۴۱۳۰۰۰ نفر در سال افزایش یابد.

به گزارش عیارآنلاین، هیئت مشاوره اقتصادی اجتماعی کانادا که یک موسسه سیاست‌پژوهی غیرانتفاعی در کشور کانادا است، با پژوهش در حوزه‌های مختلف مرتبط با اقتصاد و گزارش‌های توصیه‌ی سیاستی برای سیاست‌مداران تهیه و منتشر می‌کند. این موسسه در یکی از آخرین گزارش‌های خود به بررسی وضعیت جمعیتی کانادا و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته است.

این گزارش تاکید دارد که بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های جمعیتی این کشور شامل سیاست‌های مهاجرتی، هزینه‌های مورد نیاز برای حمایت از بازنشستگان باعث خواهد شد مقاومت اقتصاد کانادا در دهه‌های آتی تحلیل رود.

این موسسه چند سناریوی مختلف برای بهبود چشم‌انداز اقتصادی کانادا، مبتنی بر سیاست‌های جمعیتی مطرح کرده است که در هر سناریو سیاست مهاجرپذیری یک راهکار کلیدی معرفی شده است. هیئت مشاوره اقتصادی اجتماعی کانادا عنوان کرده است در شرایط فعلی بهبود نرخ فرزندآوری برای حفظ شرایط اقتصادی کشور کافی نیست. نرخ باروری کانادا در سال ۲۰۱۵ عدد ۱٫۶ فرزند برای هر زن را نشان می‌دهد.

این موسسه در خوش‌بینانه‌ترین سناریوی خود پیش‌بینی می‌کند دعوت از ۴۱۳ هزار مهاجر در هر سال تا سال ۲۰۳۰ به منظور  بیش‌ترین رشد اقتصادی یک سیاست نتیجه‌بخش خواهد بود. در این سناریو جمعیت کانادا تا سال ۲۱۰۰ میلادی به ۱۰۰ میلیون نفر افزایش می‌یابد که به موجب آن درآمد استان‌ها و دولت فدرال افزایش یافته، و در کنار آن تعداد مالکان مسکن نیز افزایش خواهد یافت.

سناریوی دیگر پیش‌بینی می‌کند اگر رشد مهاجرت معتدل باشد، ولی مهاجران شاخصه‌های جمعیتی جوان‌تری داشته باشند، تاثیر مثبت آن بر اقتصاد و باروری کانادا شامل طیفی از اثرات جانبی اقتصادی قابل توجه خواهد بود، برای مثال اگر تعداد بیش‌تری از زنان و مردان ازدواج کنند، کشور از آورده اقتصادی آنان برای نسل‌های آینده بهره‌مند خواهد شد.

کارشناسان این موسسه همچنین اظهار داشته‌اند که ممکن است این‌گونه سیاست‌ها بحران پیری جمعیت کانادا را به طور کامل حل نکند، با این حال مهاجران جدید برای کاهش آثار جانبی سالخوردگی ضروری هستند. به این دلیل که پیری جمعیت این کشور فشار زیادی روی نظام تامین رفاه اجتماعی به واسطه حمایت از سالمندان می‌گذارد. پیش‌بینی می‌شود در یک دوره میان‌مدت فرصت‌های شغلی زیادی به واسطه بازنشستگی سایر کارکنان بدون متقاضی خواهند ماند که به این منظور نیاز است موج قابل توجهی از خانوارها و نیروی کار جوان برای پرکردن این مشاغل به کانادا سفر کنند.

طبق این گزارش دعوت از مهاجران بیشتر به معنی تقویت نیروی کار و ایجاد رشد اقتصادی بلندمدت و افزایش نسبت نیروی کار جوان به نیروی کار بازنشسته است.

این موسسه اخطار می‌دهد بدون توجه اساسی نسبت به رشد جمعیت، پیش‌بینی می‌شود کانادا دارای ۵۴ میلیون نفر جمعیت تا سال ۲۱۰۰ شود که این برای یک رشد اقتصادی پایدار و قوی و حمایت از سالمندان کافی نیست که علاوه بر آن با کاهش رشد اقتصادی نیز درآمد دولت کاهش خواهد یافت که نتیجه آن کاهش ایجاد اشتغال و کیفیت خدمات اجتماعی است.

این گزارش اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که افزایش مهاجرت به کانادا نه تنها موجب غنی شدن بافت جامعه می‌شود، بلکه باعث تقویت اقتصاد خواهد شد.

مهاجرت به کانادا از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ به بیشترین رکورد خود که مربوط به سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰ هجری شمسی) بود رسیده است و طی این سال ۳۲۱ هزار نفر به این کشور مهاجرت کرده‌اند. این کشور با ۳۶ میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۱۵ شاهد ۳۸۹ هزار تولد و ۲۷۰ هزار فوت بوده است و میانگین سن آن نیز ۴۱ سال است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: