۳۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۹
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مانور صادرات نفت خام زیبنده اقتصاد کشور نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مانور صادرات نفت خام زیبنده اقتصاد کشور نیست و باید به شدت از خام فروشی پرهیز شود.

گزارش عیارآنلاین، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی در امتداد سایر سیاست های کلی و ناظر به شکوفایی و پویایی اقتصاد ملی در یک افق بلند است.

محمد جواد ایروانی افزود: اقتصاد مقاومتی، بنیاد پویایی اقتصاد ملی را بر تولید صادرات محور گذاشته است.

وی همچنین اظهارداشت: در بندهای مختلف سیاست اقتصاد مقاومتی به مقوله تکمیل زنجیره ارزش، تولید، برنامه ریزی برای تولید ملی متناسب با ظرفیت های صادراتی، ایجاد بازارهای صادراتی و غیره تاکید شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مانور صادرات نفت خام زیبنده اقتصاد کشور نیست و باید به شدت از خام فروشی پرهیز شود.

وی با اعلام اینکه صادرات محصولات گوناگون در کشور نیازمند نهاد سازی است، افزود: ایجاد شورا برای فرآورده های نفتی، سیمان، محصولات کشاورزی، گیاهان دارویی، مواد معدنی، تولیدات صنعتی و غیره در کشور ضرورت دارد.

ایروانی بیان داشت: تولید صادرات محور از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی و گره گشای رفع مشکلات اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی ناظر به شکوفایی و پویایی اقتصاد ملی دریک افق بلند است، گفت: برجسته‌ترین مضمون در ادبیات اقتصاد مقاومتی تولیدگرایی به همراه عدالت بنیانی است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه «تولید» هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است، افزود: دانش بنیانی، بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، برون گرایی، تولید صادرات محور، اصلاح نظام پولی و مالی و غیره از دیگر ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: