میانگین مصرف بنزین کشور در مهرماه به ٧۴ میلیون لیتر رسید

میانگین مصرف بنزین کشور در ٣٠ روز ابتدای فصل پاییز به ٧۴ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر رسید.

گزارش عیارآنلاین، میانگین مصرف بنزین کشور در مهرماه امسال با بیش ٧۴ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر نسبت به مدت مشابه پارسال با ٧٢ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر ٣,۴ درصد رشد داشته است.

بیشترین مقدار مصرف بنزین کشور در مهرماه با ٩٩ میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر مربوط به دوشنبه (١٩ مهرماه) و کمترین میزان مصرف با ۴٧ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر مربوط به چهارشنبه (٢١ مهرماه) بوده است.

میانگین مصرف بنزین کشور در ٧ ماه امسال به ٧۵ میلیون لیتر رسید

میانگین مصرف بنزین کشور در هفت ماه امسال به ٧۵ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ٧٢ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر ٣,٧ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در ٢٣ روز نخست مهرماه امسال با ۴,۴ درصد رشد نسبت به دوره مشابه پارسال به ٧۵ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر رسید.

میانگین مصرف بنزین کشور در ٢٣ روز نخست مهرماه پارسال ٧٢ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر در روز ثبت شد.

در همین حال مصرف بنزین کل کشور از ابتدای امسال تاکنون (٢٠٩ روز نخست امسال) با ٣,٨ درصد رشد نسبت به ٢٠٩ روز نخست سال ٩۴، به طور میانگین روزانه ٧۵ میلیون و ۴٠٠ هزار لیتر بوده است، در حالی که این رقم در دوره مشابه پارسال به طور میانگین روزانه ٧٢ میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر بود.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: