“معاون شورایعالی انقلاب فرهنگی: نرخ رشد جمعیت همچنان در حال کاهش است”

به گزارش عیارآنلاین، «جامعه ایرانی در حال پیر شدن بوده و رشد سریع سالمندی در کشور نگران‌کننده است.»  محمد اسحاقی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شورایعالی انقلاب فرهنگی با بیان این مطلب اظهارداشت: ایران طی سال‌های گذشته روند کاهش باروری و سالمند شدن را در پیش گرفته است.وی افزود: در برنامه اول توسعه کشور، سیاست‌ها براساس […]

به گزارش عیارآنلاین، «جامعه ایرانی در حال پیر شدن بوده و رشد سریع سالمندی در کشور نگران‌کننده است.»  محمد اسحاقی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شورایعالی انقلاب فرهنگی با بیان این مطلب اظهارداشت: ایران طی سال‌های گذشته روند کاهش باروری و سالمند شدن را در پیش گرفته است.وی افزود: در برنامه اول توسعه کشور، سیاست‌ها براساس کاهش جمعیت استوار بود و حتی ورود زنان به بخش آموزش عالی یک عامل کنترل‌کننده جمعیت به حساب می‌آمد و تداوم بیش از حد این روند و اجرای برنامه‌های کنترلی، ایران را به سمت سالمند شدن پیش برد. به گفته اسحاقی، نرخ باروری در کشور از ۴/۶ درصد در گذشته به ۷/۱ درصد و نرخ رشد جمعیت به ۳/۱ در شرایط فعلی رسیده و همین‌طور در حال کاهش است. معاون شورایعالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: اکنون که کشور در مسیر سالمند شدن قرار گرفته، می‌توان عوامل مستقیم شامل شاخص ازدواج، استفاده از وسایل تنظیم خانواده، سقط عمدی، نازایی پس از زایمان و عوامل غیرمستقیم از جمله شهرنشینی، سواد، اشتغال، تغییر نگرش‌ها و برنامه‌های دولت را در این زمینه تاثیرگذار دانست.

منبع: وطن امروز

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: