مجری طرح چغندرقند:

قیمت هرکیلو شکر، ۲۷۲۰ تومان

مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی: شورای اقتصاد قیمت هر کیلو شکر را برای مصرف کننده ، ۲۷۲۰ تومان تعیین کرد.

به گزارش عیارآنلاین، علیرضا یزدانی با اشاره به اینکه قیمت شکر نرخ مصوب و تعزیراتی است و اصناف مجوز فروش با قیمت بالاتر را ندارند افزود: در ماههای گذشته قاچاقچیان و دلالان شکر نوساناتی را در بازار این محصول ایجاد کردند که با افزایش تولید شکر در یک ماه اخیر و برداشت محصول بهاره قیمت در بازار مصرف به تعادل رسید.

وی گفت: در سالهای گذشته سطح زیرکشت چغندرقند به علت بی تدبیری به شدت کاهش یافت و این مسئله کشاورزان و صاحبان صنایع را با چالش جدی مواجه کرد به طوری که کشاورزان بیکار و کارخانجات تعطیل شدند.
مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی افزود: از سال زراعی ۹۳-۹۴ براساس برنامه ریزی های انجام شده به منظور تامین نیاز داخل و افزایش میزان تولید غلات و مصرف بهینه آب کشت پاییزه چغندر قند انجام شد.
یزدانی گفت: امسال ۶ میلیون تن چغندرقند تولید می شود و تاکنون نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن چغندرقند کشت بهاره برداشت و به کارخانجات تحویل شده است.
وی همچنین از ارائه بسته های تشویقی به زارعان خبرداد و افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده به ازای هر هکتار ۴۶۰ هزار تومان یارانه بذر اختصاص می یابد و برای افزایش عملکرد تولید ۳۰ تا ۵۰ درصد یارانه نیز برای تامین ادوات و ماشین آلات به کشاورز پرداخت می شود.
مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی  گفت: همچنین کود شیمیایی با قیمت مصوب دولتی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.
یزدانی افزود: ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی نیز برای پرداخت بهای خرید چغندر قند از کشاورزان در اختیار کارخانجات قند و شکر قرار گرفته است.
وی درباره قیمت خرید تضمینی چغندرقند گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی هر کیلو چغندرقند ۳۰۰ تومان پیشنهاد کرده است.
مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی افزود: سال گذشته ۶۳۰۰ هکتار از اراضی به کشت پاییزه چغندرقند اختصاص یافت.
یزدانی گفت: علاوه بر این حدود ۱۰۰ هزار هکتار نیز چغندرقند بهاره کشت شد که عملیات برداشت محصول از یک ماه پیش آغاز شده و تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن چغندر به کارخانجات قند تحویل شده است.
وی افزود: با افزایش سطح زیرکشت پاییزه چغندرقند از ۶۳۰۰ هکتار به ۱۸ هزار هکتار در یازده استان کشور میزان تولید این محصول امسال ۶۴ درصد رشد دارد و به بیش از ۶ میلیون تن خواهد رسید.
مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر تولید شد که در پی آن ۶۵ درصد خود اتکایی را شاهد بودیم.
یزدانی افزود: میزان نیاز داخل به شکر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است که با روند افزایش تولید میزان واردات از ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۳ به ۵۰۰ هزار تن در سال گذشته رسیده است.
وی تاکید کرد: امسال با توجه به افزایش میزان تولید حدود ۵۰۰ هزار تن شکر وارداتی نیاز است.
مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی  گفت: واردات شکر در فصل برداشت محصول ممنوع است.
یزدانی افزود: با افزایش میزان تولید چغندرقند هم اکنون از ۳۲ کارخانه موجود ۲۷ کارخانه به چرخه تولید بازگشتند.
وی گفت: یازده کارخانه برای تحویل و تولید شکر کشت پاییزه فعال اند و براساس قراردادهای منعقده محصول را از کشاورز دریافت و فرآوری می کنند.
مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی افزود: به منظور افزایش میانگین عملکرد تولید در هر هکتار امسال ۲۴ رقم بذر چغندرقند مقاوم به بیماری ها و آفات ، خشکسالی و کم آبی و سرما تولید و وارد شد.
یزدانی گفت: دو رقم جدید چغندرقند تولید داخل نیز در اراضی کشت شد که محصول خوب و با کیفیتی داشت و برای فرآوری به کارخانجات تحویل شد.
وی درباره اشتغال زایی توسعه کشت چغندر قند افزود: به طور متوسط در هر هکتار سه نفر شاغل می شوند.

منبع: صدا و سیما

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: