سرپرست آموزش و پرورش:

موفقیت نسبی فانی با توجه به شرایط موجود محسوس است

بطحایی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش: عملکرد فانی با عدد و رقم هایی که دراختیار داریم حاکی از موفقیت نسبی در عملکرد است./ این موفقیت نسبی در مقایسه با شرایط موجود و دستاوردهای فانی مشهود است./ تغییر فانی نیز تلقی برکناری ندارد و از تجارب و علم وی درآینده برای سایر فعالیت های کشور استفاده می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمد بطحایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش ، پیرامون عملکرد وزیر سابق آموزش و پرورش در دوران فعالیتش اظهار داشت: عملکرد فانی با عدد و رقم هایی که دراختیار داریم حاکی از موفقیت نسبی در عملکرد است.

وی ادامه داد: درشرایطی که کشور در بحران اقتصادی قرار داشته و دارد مقایسه اعداد و ارقام و نه استنباط ذهنی نشان از موفقیت دارد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نگاهی منصفانه عملکرد مثبت فانی را نشان می‌دهد،افزود: این موفقیت نسبی در مقایسه با شرایط موجود و دستاوردهای فانی مشهود است.

بطحایی در خصوص علت تغییر در سمت وزیر آموزش و پرورش با وجود موفقیت در عملکرد عنوان کرد: همانطور که سخنگوی دولت نیز اشاره داشته این تغییرات برای اصلاح و شتاب در فعالیت‌های کشور بوده است.

وی با اشاره به اینکه هرتغییری دلیل بر برکناری نیست، بیان کرد: تغییر فانی نیز تلقی برکناری ندارد و از تجارب و علم وی درآینده برای سایر فعالیت های کشور استفاده می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: