۲۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۴

هیئت عالی جذب برقراری ارتباط بین سامانه جذب وزارت علوم و دانشگاه آزاد را مقرر کرد

جلسه ۱۷۹ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ ها و مراکز آموزشی به ریاست دکتر محمدعلی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش عیارآنلاین، در ابتدای این جلسه نحوه طرح و بررسی شکایات متقاضیان جذب مطرح و بررسی شد.

در ادامه جلسه و با توجه به انقضای احکام برخی از اعضای هیئت ‌های جذب دانشگاه ‌ها مقرر شد در صورتی که این دانشگاه‌ها ظرف مدت یکماه پس از انقضای مدت ماموریت اعضای هیئت های جذب خود مبادرت به صدور احکام برای این افراد یا اعضای جدید نکنند، اعضای قبلی پس از تائید هیئت مرکزی جذب دستگاه مربوطه به ماموریت خود ادامه دهند.
دستور بعدی جلسه ۱۷۹ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ‌ها و مراکز آموزشی، ارائه گزارش نماینده فنی این هیئت پیرامون برقراری ارتباط بین سامانه جذب وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی بود که پس از ارائه این گزارش، هیئت عالی جذب مقرر کرد ظرف مدت یک ماه وزارت علوم امکان برقراری این ارتباط به صورت بر خط را فراهم سازدهیئت عالی جذب مقرر کرد ظرف مدت یک ماه وزارت علوم امکان برقراری بین سامانه جذب دانشگاه آزاد اسلامی و سامانه جذب خود را به صورت بر خط فراهم سازد.
در پایان این جلسه نیز تعدای از اعضای هیئت ‌های اجرایی جذب و کارگروه‌ های صلاحیت عمومی دانشگاه‌ های ایلام، سلمان فارسی، فسا، کازرون، پژوهشگاه قرآن و حدیث، پژوهشگاه فضایی ایران، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد تأیید صلاحیت شدند.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: