رئیس سازمان نهضت سواد آموزی:

دسترسی، کیفیت و مدیریت سه شاخص اصلی فرآیند سواد آموزی است

باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سواد آموزی: مسئولین موانع را برای دسترسی افراد به کلاس ها رفع می کنند. مدیریت در واقع اجرای مطلوب برنامه های حاکمیت در این بخش است./ فرآیند یادگیری در افراد بزرگسال را باید با توجه به شرایط و اقتضاهای زمانی و مکانی تغییر دهیم./ بررسی و احصاء ویژگی های جامعه هدف بخش سوادآموزی و تهیه محتوای مناسب برای آنها از اهداف کارگروه های کیفیت سوادآموزی است./ فرآیند سواد آموزی با سه شاخص دسترسی، کیفیت و مدیریت بررسی و انجام می شود.

به گزارش عیارآنلاین، علی باقرزاده در جلسه کارگروه بهبود کیفیت سواد آموزی آذربایجان غربی اظهار کرد: برنامه ریزان و همه افراد جامعه سواد را جزو حقوق اولیه هر فرد تلقی و قبول می کنند.

باقرزاده ادامه داد: در بخش دسترسی مسئولین موانع را برای دسترسی افراد به کلاس ها رفع می کند؛ کیفیت همان رضایتمندی مخاطب و جامعه هدف است؛ مدیریت در واقع اجرای مطلوب برنامه های حاکمیت در این بخش است.

وی با بیان اینکه برآیند رضایتمندی مخاطب و حاکمیت همان مدیریت است؛ گفت: باید به شناخت مناسب از جامعه هدف برسیم.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور ادامه داد: فرآیند یادگیری در افراد بزرگسال را باید با توجه به شرایط و اقتضاهای زمانی و مکانی تغییر دهیم.

وی با اذعان به اینکه نیازهای آموزشی و ساختاری در بزرگسالان با دانش آموزان متفاوت است؛ خاطر نشان کرد: انگیزش، ارتباط درست و شناخت مناسب در بزرگسالان لازمه موفیقت در بخش سوادآموزی است.

 باقرزاده اضافه کرد: بررسی و احصاء ویژگی های جامعه هدف بخش سوادآموزی و تهیه محتوای مناسب برای آنها از اهداف کارگروه های کیفیت سوادآموزی است

منبع: وزارت آموزش و پرورش

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: