مدیر کل نظارت بر تجهیزات سازمان غذا و دارو:

شناسه گذاری تجهیزات پزشکی از اول دی ماه کلید می‌خورد

بیگلر، مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو،: فاز اول طرح شناسه گذاری و برچسب اصالت برای برخی از تجهیزات و ملزومات پزشکی را از تاریخ یکم دی ماه سال جاری اجرایی می شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمود بیگلر، مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، فاز اول طرح شناسه گذاری و برچسب اصالت برای برخی از تجهیزات و ملزومات پزشکی را از تاریخ یکم دی ماه سال جاری قابل اجرا دانست.

بیگلر گفت: یکی از راههای جلوگیری از ورود محصولات قاچاق و تقلبی کالاهای مشهور به سلامت به سطح عرضه، شناسه گذاری اصالت است که به پشتوانه سامانه TTACمی تواند منشا خدمات خیری در حوزه نظارتی فرآورده‌های سلامت باشد.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: