عضو هیات رئیسه مجلس:

پرداخت به پزشکان باید دارای کف‌وسقف مشخص باشد

رنجبرزاده، عضو هیات رییسه مجلس: عدالت درنظام پرداختی ها در حوزه بهداشت و درمان باید رعایت شود، پرداختی به پزشکان باید دارای کف و سقف مشخصی باشد.

به گزارش عیارآنلاین، اکبر رنجبرزاده درخصوص تغییر درسیستم پرداختی به پزشکان، گفت: ابتدای اجرای طرح تحول سلامت با یک تدبیر و راهکاری پزشکان  برای فعالیت در بیمارستان های دولتی با هدف کاهش پرداخت از جیب مردم ترغیب شدند، البته پزشکان در آن شرایط از اختیارعمل برای فعالیت دربخش خصوصی برخوردار بودند و ممکن بود که با توجه به شرایط، تمایلی به فعالیت دربخش دولتی نداشته باشند.

نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به کمبود پزشکان متخصص و توزیع نامتقارن درشهرستان ها و استان های محروم، در ابتدای اجرای طرح تحول سلامت باید به نوعی رضایت نسبی پزشکان حاصل می شد، بنابراین از آنها دعوت شد که در بیمارستان های دولتی فعالیت کنند؛ از این رو افزایش روند پرداختی به پزشکان، ناشی از کاهش پرداخت از جیب مردم بوده است.

وی با بیان اینکه پرداختی ها به پزشکان حتی با یکسال تاخیر انجام می شود، تصریح کرد: به طورحتم باید به سمتی حرکت کرد تا عدالت در نظام پرداختی ها درحوزه بهداشت وسلامت صورت گیرد، بنابراین امیدواریم درآینده دربحث منابع پولی و مالی وزارت بهداشت یک برنامه ریزی کاملا منضبط انجام شود؛ تا بتوان درحوزه پرداخت به پزشکان تعاریف جدیدی ارایه کرد، تا به شکلی هم بتوان پزشکان را دراین حوزه نگاه داشت و هم اینکه درپرداخت حقوق و مزایا به این قشرجامعه عدالتی قابل قبول برقرار کرد.

رنجبرزاده با تاکید براینکه درحوزه پرداخت به پزشکان باید مدیریت بهتر و بیشتری صورت گیرد، گفت: وزارت بهداشت و درمان باید با توجه به نیازهای منطقه ای و شهرستانی تدبیری بیندیشند تا به رضایت مردم از ارایه خدمات درحوزه سلامت خدشه ای وارد نشود، همچنین با تدابیر فنی درحوزه سلامت پرداختی به پزشکان باید دارای کف و سقف خاص و مشخصی شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه با تربیت بیشتر پزشک متخصص باید کمبودها و نارسایی ها درحوزه سلامت رفع شود، افزود:  پرداختی ها به پزشکان نیز باید متعارف شده و انتظار می رود که نمودار پرداختی ها و هزینه ها درحوزه سلامت روبه افزایش نباشد، بلکه باید بتوان نمودار را درمرحله ثبات و روبه نزول مشاهده کرد؛ البته باید تدابیری را اتخاذ کرد که این سیاست آسیبی به طرح تحول سلامت وارد نکند.

وی با بیان اینکه آهنگ پرداختی ها و هزینه ها باید به سمت خدمات سطح اول ارجاع شود، تصریح کرد: هزینه های موازی کاری درسطوح دوم و وسوم درنظام سطح بندی و خدمات باید کاهش پیدا کند، البته مباحثی زیادی مبنی براینکه اعتبارات بسیاری تاکنون به حوزه بهداشت و درمان اختصاص پیدا کرده، مطرح است اما واقعیت چیز دیگری است، طبق قانون برنامه پنجساله پنجم باید ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت اختصاص پیدا می کرد.

عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به اینکه ۱۰ درصد به میزان ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، گفت: از این میزان رقمی کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده، بنابراین باید به این موضوع نیز توجه کرد، اما نکته مهم دیگر اینکه باید کارانه پزشکان را از طراز مثبت به بالا لحاظ و پرداخت کرد، یعنی تا طراز بیمارستان ها و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی مثبت نشود، نباید به پزشکان کارانه تعلق گیرد؛ کارانه باید زمانی به پزشک تعلق گیرد که طراز بیمارستان ها درجمع بندی هزینه ها و منابع درمانی  مثبت شود.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: