۲۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۶
وزیر بهداشت:

نیازمند مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت هستیم

هاشمی، وزیر بهداشت: دولت به تنهایی نمی‌تواند حوزه سلامت را توسعه دهد، نیازمند مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در کشور هستیم.

به گزارش عیارآنلاین، سید حسن هاشمی با بیان اینکه باید بخش خصوصی را در زمینه سرمایه‌گذاری حوزه سلامت تشویق کنیم، گفت: دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی حوزه بهداشت و درمان از جمله بیمارستان‌سازی و همچنین مشارکت در توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی کشور استقبال و حمایت می‌کند.

وی با عنوان این مطلب که دولت دنبال رشد و رونق فعالیت‌های اقتصادی کشور است، افزود: یکی از راهکارهای موثر برای تحقق این مهم، استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در عرصه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است.

وزیر بهداشت با اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه بیمارستان‌سازی، تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی، اظهار داشت: اصلاحات در حوزه سلامت همچنان یکی از اولویت‌های اصلی دولت است و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در حوزه سلامت، فرصت مغتنمی است که سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت ایران وارد شوند.

هاشمی افزود: امیدواریم با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی و حمایت‌های دولت بتوانیم بخشی از زیرساخت‌های تخریب شده حوزه سلامت را با اقدامات مشترک بازسازی و تامین کنیم.

وی با عنوان این مطلب که نیازمند ساخت بیمارستان‌های جدید در کشور هستیم، گفت: دولت پول ندارد تا در این بخش سرمایه‌گذاری کند، بنابراین تنها راه ممکن استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی است تا در دراز مدت و میان مدت بازپرداخت شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: البته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت به معنای خصوصی کردن این بخش و افزایش هزینه‌های مردم نیست بلکه به معنای ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت و کمیت خدمات در آینده است.

وی، یکی از اهداف حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت را دستیابی به عدالت و دسترسی همه آحاد جامعه به خدمات مناسب بهداشتی درمانی در سراسر کشور برشمرد و گفت: برای رسیدن به این هدف از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مناطق محروم حمایت خواهد شد.

هاشمی افزود: در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اولویت را به سرمایه‌گذاران داخلی داده‌ایم.

وی یادآور شد: بی شک شاهد سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه‌ها به ویژه حوزه سلامت در آینده نزدیک خواهیم بود و مردم اثرات اجرایی شدن برجام را با رونق اقتصادی احساس خواهند کرد.

هاشمی افزود: معتقدم وزارت بهداشت در حال حاضر پیش از هر زمان دیگری آمادگی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دارد و مهم این است که سرمایه‌گذاران تردیدها را کنار بگذارند و اعتماد کنند.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: