رئیس کل سازمان نظام پرستاری:

طرح تحول برای اشباع جیب پزشکان اجرا شده است؟

آدابی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری: حال این سوال مطرح است که آیا طرح تحول سلامت برای اشباع کردن جیب پزشکان بوده است؟ برای اینکه ابهامات برطرف شود، بهتر است که درآمد پزشکان قبل و بعد از طرح تحول سلامت بررسی شود و شفاف به مردم بگویند.

به گزارش عیارآنلاین، علی محمد آدابی در جلسه شورای عالی نظام پرستاری، افزود: آسیب‌های پرداخت ناعادلانه کارانهها در نظام سلامت کشور که ریشه در گذشته دارد، در این دولت خودش را بیشتر نشان داده است.

آدابی با طرح این موضوع که آیندگان حق دارند بر ما خرده بگیرند، افزود: حال این سوال مطرح است که آیا طرح تحول سلامت برای اشباع کردن جیب پزشکان بوده است؟

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: برای اینکه ابهامات برطرف شود، بهتر است که درآمد پزشکان قبل و بعد از طرح تحول سلامت بررسی شود و شفاف به مردم بگویند.

وی ادامه داد: چرا باید شاهد تفاوت نجومی در پرداخت‌های پزشکان باشیم در حالی که خوب دانیم چه خسارت‌هایی می‌تواند ایجاد کند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با اعلام اینکه در سه سال گذشته بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در طرح تحول سلامت هزینه شده است، افزود: باید بگویند این پول کجا و برای چه کاری هزینه شده است.

وی با انتقاد از اینکه ۹ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می‌گذرد اما هنوز این قانون اجرایی نشده است، یادآور شد: در مقابل، طرح تحول سلامت که قانون هم نیست، یک شبه اجرا می‌شود.

منبع: آنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: