کارشناس حوزه دارو:

طرح تحول سلامت موجب فشار به حوزه داروی کشور شد

عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد و مدیریت داروی ایران قیمت گذاری در بخش دارویی کشور را نامناسب ارزیابی کرد.

به گزارش عیارآنلاین،حسام الدین شریف نیا تاکید کرد: شرکت های دارویی با این روش های قیمت گذاری، نمی توانند رشد کنند تا بازاریابی خوبی برای ورود به عرصه جهانی داشته باشند.
شریف نیا تصریح کرد:این در حالی است که روش های قیمت گذاری دارو باید به گونه ای باشد که شرکت های دارویی توان ورود به تحقیق و پژوهش ( R&D ) را داشته باشند.
وی افزود : قیمت گذاری دارو در ایران به روش کاست پلاس( cost plus یا هزینه تمام شده که تمام مسئولیت اجتماعی هزینه بر عهده تولیدکننده خواهد بود) انجام می شود که در این روش قیمت نهاده های تولید به علاوه درصدی مارژین سود برای تولید کننده می شود.
وی ادامه داد:در قیمت گذاری کاست پلاس، قیمت برای مصرف کننده روی کالا درج می شود که در این صورت ، مسئولیت هایی مانند هزینه حمل و نقل، هزینه عمده فروشی، خرده فروشی و مالیات و ارزش افزوده هم بر عهده تولید کننده می افتد و قیمت واقعی محصول تولیدی برای مصرف کننده مشخص نمی شود و گفته می شود روشی منسوخ شده در دنیا است.
وی گفت: این موضوع باعث شده است تا شرکت های تولید کننده توان مالی لازم برای بهبود وضعیت کیفیت خطوط خود را نداشته باشند أین در حالی است که قیمت گذاری داروهای ژنریک در کشورهای پیشرفته غالبا به صورت درصدی از داروی برند انجام می شود.
شریف نیا درباره قیمت گذاری در داروهای برند هم به روش دیگری اشاره کرد بر اساس این روش هزینه های تحقیق و توسعه تا ۱۵ درصد از فروش و بازاریابی تا ۲۰ درصد از فروش، دیده می شود که این موضوع ، باعث شده است، این شرکت ها توان صرف هزینه برای تولید داروی جدید و افزایش کیفیت خطوط خود را داشته باشند.
وی تاکید کرد: نکته قابل توجه آن است شرکت دارویی در صورتی که از فرصت باقیمانده تا ورود ایران به سازمان تجارت جهانی در جهت افزایش کیفیت خطوط و ورود به بازارهای منطقه استفاده نکنند ، پس از ورود کشور به سازمان جهانی تجارت به دلیل کیفیت پایین خطوط تولید صنعت داخلی با چالش های فراوانی مواجه خواهند شد.

**نبود گردش مالی مناسب در شرکت های دارویی
عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد و مدیریت داروی ایران در ادامه به طرح تحول سلامت و تاثیر آن بر بخش دارویی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از پروژه هایی که موجب شد تا حوزه دارویی کشور با فشارهای زیادی رو به رو شود اجرای طرح تحول سلامت بود ؛ شنیده ها حاکی از آن است ۷۸ درصد بار طرح تحول سلامت روی دوش سازمان های بیمه گر است.
وی با اشاره به عدم وجود توان مالی مناسب سازمان های بیمه گر برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی و شرکت های دارویی ، تصریح کرد : بیمارستان ها توان پرداخت هزینه های دارویی خود را به شرکت های پخش ندارند که این امر موجب می شود تا چرخه معیوبی بین شرکت های تولید، توزیع و بیمارستان ها از نظر گردش مالی دارویی ایجاد شود .
شریف نیا، خاطرنشان کرد: اگرچه اجرای طرح تحول موجب دسترسی بیشتر و بهتر بیماران به خدمات درمانی شده اما عدم پرداخت مطالبات بیمه ای موجب شده است تا شرکت های تولید و پخش دارو، گردش مالی مناسبی نداشته باشند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: