نایب رئیس بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی:

بخشنامه کفایت سرمایه جدید توسط بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده است

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران از صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره کفایت سرمایه بانک ها خبر داد و گفت: بزودی هیاتی از سوی بانک جهانی برای درجه بندی جدید بانک ها به ایران خواهند آمد.

به گزارش عیارآنلاین، سیدحسین سلیمی گفت: اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در روزهای گذشته بخشنامه جدیدی را درباره کفایت سرمایه صادر و متوسط کفایت سرمایه را ۵ درصد اعلام کرده است.

وی کفایت سرمایه بانک ها براساس بازل ۳ را ۱۳ درصد اعلام کرد و افزود: شاید کفایت سرمایه یک یا دو بانک ایران بیش از ۱۳ درصد باشد و کفایت سرمایه بیشتر بانک ها کمتر از ۵ و ۳ درصد که این میزان حتی کمتر از بازل ۲ است.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه یکی از دلایلی که بانک های خارجی با بانک های ایران کار نمی کنند را مناسب نبودن کفایت سرمایه بانک های داخلی عنوان کرد و افزود: به جزء توافق اخیر با گروه ویژه تامین مالی (FATF) که مورد تصویب قرار گرفت، بانک های ایران برای ارتباط با سیستم مالی بین المللی نیاز دارند تا قوانین مربوط به پولشویی و PEP را رعایت کنند.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به پرداخت جرایم سنگین بانک های اروپایی به دلیل نقص تحریم ها و قوانین بین المللی اظهار داشت: بانک های خارجی به دلیل پرداخت جرایم سنگین در سال های گذشته، حاضر نیستند به سرعت با هر بانکی در ایران کار کنند مگر اینکه قوانین بین المللی توسط بانک های ایران اجرا شود؛ به همین دلیل است که بانک های ایران در حال تطبیق با مقررات هستند.

سلیمی اضافه کرد: بانک های ایرانی در حال تطبیق جنبه های مختلف مقررات و استانداردهای بانکی بین المللی هستند و واحدهای FATF و پولشویی راه اندازی کرده اند؛ بانک های خارجی نیز در حال رصد اقدامات ایران برای همکاری هستند.

به گفته وی، به زودی هیاتی از سوی بانک جهانی برای درجه بندی جدید بانک ها به ایران خواهند آمد.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه تصریح کرد: چگونه انتظار داریم بانک های خارجی به بانک های ایران اعتبار دهند، در حالی که میزان کفایت سرمایه بانک ها در سطح بازل ۱ یا بازل ۲ است؟؛ بانک های خارجی با کفایت سرمایه موجود به بانک های ایرانی اطمینان نمی کنند.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه رسیدن به استانداردهای کفایت سرمایه نیاز به زمان دارد، گفت: فکر می کنم اگر تا پایان سال ۱۳۹۶ برخی بانک ها نتوانند به میانگین کفایت سرمایه لازم برسند، مجبور شوند با یکدیگر ادغام شوند.

وی درباره تعیین سقف پذیرش سپرده از سوی بانک مرکزی گفت: این موضوع باعث می شود برخی بانک ها بی رویه سپرده جذب نکنند و بعدها بتوانند پاسخگوی سپرده و سود پرداختی به آن باشند.

سلیمی با بیان اینکه بانک مرکزی در خصوص سپرده های مردمی احساس مسئولیت می کند، اظهار داشت: بانک مرکزی به شدت در حال نظارت بر میزان جذب سپرده هاست تا این موضوع هم ضابطه مند شده و هم بر آن کنترل داشته باشد؛ ما نیز با این موضوع موافق هستیم.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه ادامه داد: بانک مرکزی در زمینه متوقف کردن بنگاه داری بانک ها موفق عمل کرده و مانع از ورود بانک ها به ساختمان سازی یا خرید برج خارج از کشور شده است.

منبع: ایبنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: