عضو کمیسیون برنامه و محاسبات مجلس:

دلیل افزایش قارچ‌گونه بانک‌ها‌ در ایران دلال بازی و بنگاه‌داری آن‌ها‌ است

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اگر بانک استانداردی بخواهد در ایران فعالیت کند بسیاری از شعبات قارچ گونه بانکی و لوکس را جمع‌آوری خواهد کرد، افزود: دلیل افزایش قارچ‌گونه بانک‌ها‌ در ایران دلال بازی و بنگاه‌داری آن‌ها‌ است.

به گزارش عیارآنلاین، جعفرزاده ایمن‌آبادی با انتقاد از تعارض تعداد بانک‌ها‌ در ایران با ُنرم جهانی،گفت: وجود بانک‌ها‌ در ایران به نسبت تعداد جمعیت و حجم نقدینگی چندبرابر دنیا بوده و بیش از اندازه است.

نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه اگر بانک استانداردی بخواهد در ایران فعالیت کند بسیاری از شعبات قارچ گونه بانکی و لوکس را جمع‌آوری خواهد کرد، افزود:دلیل افزایش قارچ‌گونه بانک‌ها‌ در ایران دلال بازی و بنگاه‌داری آن‌ها‌ است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه سیستم بانکی ما باید در خدمت کمک به تولید و اقتصاد کشور باشد، تصریح کرد: متاسفانه شیوه فعلی بانکداری در کشور ما در جهت خالی کردن جیب مردم و ورشکستگی آن‌ها‌ است.

جعفرزاده ایمن‌آبادی با بیان اینکه در نتیجه بانکداری اشتباه در ایران عده‌ای که به اقتصاد کمک می‌کنند ورشکسته می‌شوند، مطرح کرد: بانک‌ها‌ به علت بنگاه داری نمی‌توانند در مسیر رشد اقتصادی مفید باشند.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نقش مبصر میان بانک‌ها‌ را ایفا می‌کند، افزود: انتظار ما این است که بانک مرکزی نقش اصلاح کننده و متحول‌کننده نظام بانکی را ایفا کند.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه تحول نظام بانکی باید در جهت خدمت به مردم و افزایش تولید باشد، ادامه داد: منطقی کردن نرخ سود بانکی و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها‌ی رخ داده در بانک‌ها‌ از وظایف بانک مرکزی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:هیچ منطق درستی در رابطه با محاسبه نرخ سود بانکی وجود ندارد؛از این رو بانک مرکزی باید تدابیر ویژه‌ای را در نظر بگیرد.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: