بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران:

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌ صنعتی در بهار ۲.۶ درصد کاهش یافت

مرکز آمار ایران گزارش داد، شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در بهار ۱۳۹۵ به عدد ۲۱۵٫۴۵ رسید، که ۲٫۰۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و ۰٫۵۵ درصد کاهش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

به گزارش عیارآنلاین، شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در فصل بهار ۱۳۹۵ به عدد ۲۱۵٫۴۵ رسید، که ۲٫۰۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و ۰٫۵۵ درصد کاهش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

در فصل مورد بررسی شاخص قلم گاو نر داشتی با ۳٫۱۹ درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیشترین افزایش روبرو بوده است و این در حالیست که شاخص قلم گاو تلیسه با ۳٫۸۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، مواجه بوده است.

در فصل مورد بررسی شاخص قیمت کل در اغلب استانها، با کاهش روبرو بوده است که در این میان استان خوزستان با ۵٫۵۰ درصد افزایش در شاخص کل نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش و استان خراسان شمالی با ۷٫۴۸ درصد کاهش در شاخص کل نسبت به فصل قبل با بیشترین کاهش مواجه بوده است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: