دستورالعمل حقوق و دستمزد معلمان مدارس غیردولتی تدوین شد

زینی‌وند، مدیر کل مدارس و مراکز غیردولتی: دستورالعمل حقوق و دستمزد معلمان مدارس غیردولتی تدوین شده است./ در سنجش صلاحیت حرفه ای معلمان بانک نیروی انسانی و شایستگی های آموزشی و تربیتی آنها مورد توجه قرار می گیرد و برای فاصله موجود بین وضعیت فعلی و مطلوب تمهیداتی اندیشیده شده است.

به گزارش عیارآنلاین، مجتبی زینی وند با بیان اینکه پیش نویس دستورالعمل اجرایی مواد قانون مدارس غیردولتی آماده شده است، افزود: در صورت تصویب نهایی مواد لایحه تاسیس مدارس غیردولتی در مجلس شورای اسلامی، این دستورالعمل برای عملیاتی شدن به هیات دولت فرستاده می شود.
وی گفت: قانون تاسیس مدارس غیر دولتی پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد که با ایراد اعضای این شورا مواجه شد که در صورت رفع موارد اختلافی دستورالعمل آن به مدارس ابلاغ خواهد شد.
زینی وند، درمورد اجرای دستورالعمل تامین بخشی از حق بیمه معلمان مدارس غیر دولتی نیز اظهار کرد: این بخش انجام شده البته با تشکیل صندوق حمایت از موسسان مدارس غیردولتی این روند تسهیل می شود.
وی یکی از مشکلات معلمان را پرداخت بیمه آنها دانست و گفت: در بسیاری از مشاغل، بیمه با تخفیف به نیروها ارائه می شود، اما در مدارس غیردولتی حق بیمه بالایی توسط موسسان یا معلمان پرداخت می شود که با حقوق حداقلی در نظر گرفته شده برای آنها مشکل ساز است.
مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی افزود: با توجه به ماده ۲۵ تاسیس مدارس غیردولتی، بخشی از بیمه فعالان در این مدارس باید از طریق صندوق حمایت از موسسان تامین شود.
زینی وند از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای نیروهای غیردولتی را توانمند سازی آنها برشمرد و گفت: برنامه هایی از قبیل برگزاری دوره های بدو و حین خدمت همچنین توجه به تناسب بین رشته تحصیلی و زمینه فعالیت از جمله این موارد است.
وی افزود: در سنجش صلاحیت حرفه ای معلمان بانک نیروی انسانی و شایستگی های آموزشی و تربیتی آنها مورد توجه قرار می گیرد و برای فاصله موجود بین وضعیت فعلی و مطلوب تمهیداتی اندیشیده شده است.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: