تحقیق‌وتفحص از ابتدای تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان تاکنون

میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش‌ و تحقیقات مجلس: تحقیق‌ و تفحص از بدو تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت‌های زیرمجموعه و بانک سرمایه انجام می‌شود و به مدت ۲۰ روز فرصت وجود دارد تا اعضای کمیته تحقیق و تفحص مشخص شوند. کمیته مربوطه حداکثر ۶ ماه برای انجام تحقیق فرصت دارد.

به گزارش عیارآنلاین، حمایت میرزاده با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه علنی امروز مجلس مصوب شد، اظهار کرد:‌ ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس به تحقیق‌وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان رأی مثبت دادند.

وی افزود:‌ تحقیق و تفحص از ابتدای ایجاد صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت‌های زیرمجموعه و بانک سرمایه انجام می‌شود و به مدت ۲۰ روز فرصت وجود دارد تا اعضای کمیته تحقیق و تفحص مشخص شوند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:‌ کمیته تحقیق و تفحص از ۱۱ تا ۱۵ عضو خواهد داشت که ۵ نفر از میان نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص خواهند بود. این کمیته با ابلاغ رئیس مجلس کار خود را آغاز خواهد کرد و به مدت ۶ ماه فرصت دارد تا به تحقیق و تفحص از صندوق فرهنگیان بپردازد.

میرزاده گفت: کمیته مربوط یک ماه نیز برای تنظیم گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره به‌منظور ارائه آن به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس فرصت دارد.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: