خانه های خالی نشانه عرضه بیشتر از نیاز نیست

رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران تعداد خانه های خالی در تهران را زیاد دانست وگفت :وجود خانه های خالی موجود دال بر عرضه اضافه بر تقاضا نیست، بلکه توزیع این خانه های ساخته شده نامناسب است.

به گزارش عیارآنلاین، حسن محتشم در پاسخ به این پرسش که چه تعداد واحد خانه خالی در تهران وجود دارد گفت :طبق آمارهای قبلی اعلام شده توسط دست اندرکاران و مسئولان ذیربط ، حدود ۳۰۰ هزار واحد قابل فروش در تهران موجود است. اما اگر واقعا بخواهیم کمی دقت کنیم می بینیم با این همه مجموعه هایی که در منطقه یک و دو تهران در حال تکمیل شدن است شاید تعداد خانه های خالی از این رقم هم بیشتر باشد .

وی با اشاره به اینکه در تهران خیلی خانه ساخته شده است اظهار داشت : تهران چون جاذبه دارد مهاجرپذیر است ،اما این سیاست که بیایند خانه بسازند و جمعیت اضافه کنند غلط است باید جمعیت درشهرهای بزرگ کنترل شود ودر شهر های اقماری این جمعیت ساکن شود.

محتشم گفت : متاسفانه شهرداری ها در این سالها برای درآمد بیشتر جواز ساخت صادر کرده اند وبه نوعی با این کار شهر را فروخته اند و نتیجه این بی تدبیری این شده که در تهران نفس کشیدن سخت شده است و بیشتر از ظرفیتش ساختمان سازی شده و متاسفانه با تخریب محیط زیست مردم شرایط زندگی روز به روز خرابتر می شود .

رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران گفت :اگر خانه ای در تهران خالی است به معنی این نیست که اضافه بر تقاضاست چون قدرت خرید برایش نیست ، آنهایی که لنگ پول هستند مجبورند قیمت را پایین بیاورند تا بفروشند و عده ای که خیلی نگران خواب سرمایه اشان نیستند به موقع سرمایه اشان را با سود مورد انتظار به دست می آورند چون تهران جاذبه خودش را دارد و مراجعه کننده خودش را خواهد داشت و آن پولی را که در انتظارش است را می گیرد .

منبع:مسکن نیوز

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: