معاون بانک مرکزی محورهای اصلی نظارت های هشت گانه جدید بانک مرکزی بر سیستم بانکی را اعلام کرد

حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی: شاخص های جدید نظارتی تا آبان ماه امسال به بانک ها ابلاغ خواهد شد/ این شاخصها در حوزه های کنترل ریسک عملیات اصلی بانک و ریسک عملیاتی بنگاه داری،بررسی توان ایفای تعهدات و کیفیت دارایی ها، ارزیابی کیفت سودآوری و سودآوری حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی هستند./

به گزارش عیارآنلاین، از آنجایی که قرار است بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری رتبه بندی بانک ها را اعلام کند بانک ها ظرف مدت یک ماه آینده با تجهیز زیر ساخت های خود در انتظار دریافت شاخص های هشت گانه نظارتی هستند تا وضعیت خود ر ا در سیستم بانکی مشخص کنند.

رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری در همه زمان‌ها و در هر شرایط اقتصادی دارای اهمیت است اما با توجه به توسعه گسترده بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر و رعایت نکردن استانداردها و مقررات نظارتی توسط برخی از آن‌ها در شرایط کنونی کشور تنها روش قابل اطمینان برای شناخت بانک‌های سالم از بانک‌های مشکل‌دار ارزیابی و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از یک روش علمی و قابل قبول توسط نهادهای حاکمیتی نظام پولی کشور است. بدین ترتیب این امکان برای عموم مردم فراهم می‌شود تا زمانی که برای سپرده‌گذاری بانک مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند از سالم بودن عملکرد صحیح و قانونی آن مطمئن شوند.
اهمیت این موضوع سبب شد تا در پنجاه و پنجمین مجمع بانک مرکزی حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس مجمع بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها شریان حیات اقتصادی جامعه و شریان ارتباطی پولی و مالی هستند از لزوم رتبه بندی بانک ها سخن گفت و اینکه بانک مرکزی باید در این زمینه تلاش کند.
با توجه به اهمیت این موضوع بانک مرکزی رتبه بندی بانک ها را در دستور کار خود قرار داده و قرار است با پایان آبان ماه اصول هشت گانه کنترل عملیات بانک ها ، عملیات بنگاه داری بانک ها ، بررسی کیفیت دارایی ها، سودآوری ، کیفیت سود بانک ها ، نظارت بر چگونگی اجرای اصول حاکمیت شرکتی و ارتقاء شفافیت اطلاعاتی بر بانک ها حاکم شود.
بر اساس برنامه های اعلامی قرار است بانک ها برای رصد از عملیات به ۳دسته بانک‌های کم ریسک، با ریسک متوسط و با ریسک بالا تقسیم بندی شوند.

** ابلاغ شاخص های جدید نظارتی تا پایان آبان به بانک ها
فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه وظیفه اصلی بخش نظارتی بانک مرکزی تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است ،گفته است: این مقررات قاعدتا باید انتظام بخش عملیات بانکی در کشور و بهبود فرآیندها و عملکردها را در پی داشته باشد.
وی با بیان اینکه شاخص های جدید نظارتی تا آبان ماه امسال به بانک ها ابلاغ خواهد شد، گفت: این شاخص ها رقابت بین بانک ها را منطقی کرده و از ایجاد رقابت های ناسالم جلوگیری می کند.

** محورهای اصلی نظارت های جدید بانک مرکزی بر سیستم بانکی
معاون بانک مرکزی محورهای اصلی نظارت های هشت گانه جدید بانک مرکزی بر سیستم بانکی را شامل کنترل ریسک عملیات اصلی بانک و ریسک عملیاتی بنگاه داری،بررسی توان ایفای تعهدات و کیفیت دارایی ها، ارزیابی کیفت سودآوری و سودآوری حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی اعلام کرد.

** قوانین نظارتی جدید حامی بانک های قانونمدار است
وی با بیان اینکه قوانین نظارتی جدید حامی بانکهای قانونمدار است گفت: رقابت سالم بین بانکها باعث بهبود وضعیت عمومی شبکه بانکی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات، مشتریان و حفظ سلامت و پایداری مالی بانک ها خواهد شد.

**اقدامات پیشگیرانه نسبت به آن‌ها احتمال وقوع بحران‌های پولی و بانکی
مدیر امور طرح و توسعه صندوق ضمانت سپرده ها درباره الزامات رتبه بندی بانک ها به خبرنگار ایبِنا اعلام کرد و گفت:‌در شرایط کنونی کشور تنها روش قابل اطمینان برای شناخت بانک‌های سالم از بانک‌های مشکل‌دار ارزیابی و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از یک روش علمی و قابل قبول توسط نهادهای حاکمیتی نظام پولی کشور است.
حسن کیایی پیرامون رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، و در پاسخ به پرسشی در خصوص انواع رتبه بندی و اهداف آن، افزود: نهادها و موسسات مختلفی که در جهان به رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌پردازند در چند دسته طبقه بندی می‌شوند.

** انتشار عمومی نتایج رتبه بندی
وی ادامه داد:‌ به طور عام نتایج رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری در دنیا برای اطلاع رسانی عمومی منتشر می‌شود اما با توجه به اینکه رتبه بندی بانک‌ها هنوز در کشور ما با یک روش مدون و مورد اتفاق صورت نگرفته است بهتر است ابتدا نتایج مقدماتی رتبه بندی به صورت محرمانه با بانک‌ها و موسسات اعتباری مطرح شود و هرگونه نقطه نظر آن‌ها نسبت به روش مورد استفاده و نتایج به دست آمده اخذ شود تا اجماع مورد نیاز در این زمینه حاصل شود. بدین ترتیب این امکان فراهم می‌شود تا به بانک‌ها اعلام شود که عملکرد آن‌ها قرار است با یک روش مورد اتفاق و با استفاده از متغیرهای مشخصی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی واقع شود و آن‌ها نیز یک بازه زمانی فرصت خواهند داشت تا آمادگی مورد نیاز را در این زمینه کسب کنند.

** ضرورت انجام رتبه بندی در شرایط کنونی اقتصاد کشور
مدیر امور طرح و توسعه صندوق ضمانت سپرده ها در باره ضرورت انجام رتبه بندی در شرایط کنونی اقتصاد کشور نیز گفت: با توجه به اهداف و کارکردهایی که برای رتبه بندی ذکر شد انجام رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری در همه زمان‌ها و در هر شرایط اقتصادی دارای اهمیت است اما با توجه به توسعه گسترده بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر و رعایت نکردن استانداردها و مقررات نظارتی توسط برخی از آن‌ها در شرایط کنونی کشور تنها روش قابل اطمینان برای شناخت بانک‌های سالم از بانک‌های مشکل‌دار ارزیابی و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از یک روش علمی و قابل قبول توسط نهادهای حاکمیتی نظام پولی کشور است. بدین ترتیب این امکان برای عموم مردم فراهم می‌شود تا زمانی که برای سپرده‌گذاری بانک مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند از سالم بودن عملکرد صحیح و قانونی آن مطمئن شوند.
به گفته کیایی ، همچنین با توجه به اینکه دچار مشکل شدن یک بانک به سرعت می‌تواند کل نظام پولی کشور را با مخاطره مواجه کند، یک رتبه بندی دقیق از بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌تواند با شناسایی بانک‌های ضعیف و انجام برخی اقدامات پیشگیرانه نسبت به آن‌ها احتمال وقوع بحران‌های پولی و بانکی را کاهش دهد.
گفتنی است رتبه بندی بانک ها برای شفافیت وضعیت این موسسات صورت می گیرد و با اجرای طرح رتبه‌بندی بانک‌ها مردم متوجه خواهند شد که هر بانک از چه توانمندی برخوردار و چه خدماتی را ارائه می‌دهد.
به نوشته ایبنا، لازم به ذکر است که دیدگاه های متفاوتی در مورد معیارها و شاخص های تشخیص این امر و تاثیرات آن در نظام مالی وجود دارد برخی از کارشناسان معتقدند رتبه بندی بانک تاثیر چندانی در اقتصاد کشور نداشته باشد و برخی دیگر معتقدند اجرای آن در ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها موثر است.

منبع: بنکر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: