۱۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۹

نرخ‌های وزارت جهاد برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال زراعی ۹۶-۹۵

وزارت جهاد کشاورزی از ۲ ماه پیش پیشنهاد خرید ۲۲ قلم محصول کشاورزی را که میانگین بین ۹ تا ۱۲ درصد افزایش دارد را به شورای اقتصاد داده که با گذشت ۱۸ روز از پاییز این پیشنهاد همچنان منتظر تصویب شورای اقتصاد و هیأت دولت است.

به گزارش عیارآنلاین، وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی ۹۶-۹۵ پیشنهاد کرده است که هر کیلوگرم گندم معمولی را با ۹ درصد افزایش از قرار کیلویی ۱۳۸۴۸ ریال، گندم دوروم ۱۴۲۴۴ ریال و انواع دانه‌های روغنی را نیز با ۹ درصد  افزایش، حبوبات بین ۱۰ تا ۱۲ درصد  افزایش، سیب‌زمینی ۹ درصد و برنج پرمحصول نیز با میانگین ۱۱ درصد افزایش قیمت از کشاورزان خریداری کند.

فهرست قیمت پیشنهادی وزارت جهاد به شورای اقتصاد برای خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی سال زراعی ۹۶-۹۵ به شرح زیر است:

ردیف نام محصول قیمت خرید تضمینی سال ۹۵ قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای سال ۱۳۹۶
قیمت (کیلو ریال) قیمت (کیلو ریال) رشد (درصد
۱ گندم معمولی ۱۲۷۰۵ ۱۳۸۴۸ ۹
۲ گندم دوروم ۱۳۰۶۸ ۱۴۲۴۴ ۹
۳ جو ۱۰۰۲۸ ۱۰۹۳۱ ۹
۴ ذرت دانه‌ای ۱۰۳۶۸ ۱۱۱۹۷ ۸
۵ چغندر قند بهاره ۲۹۱۶ ۳۱۲۰ ۷
۶ چغندر قند پاییزه ۲۷۸۰ ۳۰۰۲ ۸
۷ پنبه (وش) ۲۹۳۲۵ ۳۲۲۵۸ ۱۰
۸ دانه سویا ۲۲۶۵۵ ۲۴۶۹۴ ۹
۹ دانه آفتابگردان ۲۴۴۴۴ ۲۶۶۴۴ ۹
۱۰ دانه کلزا ۲۵۳۰۰ ۲۷۸۳۰ ۱۰
۱۱ دانه گلرنگ ۲۴۰۲۴ ۲۶۱۸۶ ۹
۱۲ عدس ۲۶۴۵۰ ۲۹۶۲۴ ۱۲
۱۳ نخود ۲۴۶۴۰ ۲۷۳۵۰ ۱۱
۱۴ لوبیا چیتی ۲۳۹۴۸ ۲۶۳۴۳ ۱۰
۱۵  لوبیا سفید ۲۳۹۴۱ ۲۶۳۳۵ ۱۰
۱۶  لوبیا قرمز ۲۳۱۰۰ ۲۴۹۴۸ ۸
۱۷ برنج گروه یک (خزر، شیرودی، فجر) ۳۵۲۰۰ ۳۹۰۷۲ ۱۱
۱۸ برنج گروه دو (سپیدرود، گوهر) ۳۱۶۴۵ ۳۵۴۳۱ ۱۲
۱۹ برنج گروه سه (ندا، کوهسار، دانیال) ۲۶۲۵۰ ۲۸۸۷۵ ۱۰
۲۰ سیب‌زمینی پاییزه ۳۹۶۰ ۴۳۱۶ ۹
۲۱ سیب‌زمینی بهاره ۳۸۸۸ ۴۱۹۹ ۸
۲۲ سیب‌زمینی طرح استمرار ۴۶۶۴ ۴۹۴۴ ۶

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: