۹۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در برنامه ششم توسعه تجهیز و نوسازی می شود

مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی گفت: تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در برنامه ششم توسعه در سطح ۹۵۰ هزار هکتار پیش بینی شده است.

به گزارش عیارآنلاین، رضا سرافرازی افزود: در برنامه ششم توسعه ۵۵۰ هزار هکتار زمین های پایاب سدها، ۲۵۰ هزار هکتار زمین های پایاب شبکه های سنتی آبیاری و ۱۵۰ هزار هکتار زمین های شالیزاری تجهیز و نوسازی می شود.
وی ادامه داد: تسطیح زمین در این ۹۵۰ هزار هکتار با ادوات لیزری انجام می شود.
سرافرازی گفت: امسال تجهیز و نوسازی ۱۱۰ هزار هکتار زمین کشاورزی پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: از آغاز برنامه اول توسعه تاکنون یک میلیون و ۵۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی تجهیز و نوسازی شده است.
مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی افزود: از این سطح ۶۲۰ هزار هکتار زمین کشاورزی پایاب سدها، ۶۵۰ هزار هکتار زمین پایاب شبکه های سنتی آبیاری، ۱۷۰ هزار هکتار زمین استان خوزستان و ۱۰۲ هزار هکتار زمین شالیزاری تجهیز و نوسازی شده اند.
به گفته وی، حداقل ۵۰۰ هزار هکتار از این زمین با ادوات لیزری تسطیح شدند.
سرافرازی، استان های پیشرو در تسطیح لیزری را فارس، قم، اصفهان، کرمانشاه، سمنان، مرکزی، قزوین، ایلام و خوزستان اعلام کرد.
وی گفت: تسطیح لیزری در زمین هایی قابل اجراست که جابجایی خاک بین ۷۰۰ تا یک هزار متر مکعب باشد.
سرافرازی تاکید کرد با تسطیح لیزری می توان به راحتی بازده آبیاری را به ۶۵ درصد رساند و گفت: به طور تقریبی تسطیح لیزری هر پنج سال یکبار به طور جزیی تمدید می شود.
بر اساس این گزارش، براساس اقدام های صورت گرفته تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری تجهیز شده اند.
در صورت تامین به موقع منابع مالی سالیانه ۴۰۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار اجرا می شود؛ به طوری که در یک برنامه ۱۰ ساله چهار میلیون هکتار از زمین های کشور زیر پوشش سیستم های نوین آبیاری قرار گیرد.
برای اجرای این طرح ۸۵ درصد منابع به شکل بلاعوض توسط دولت و ۱۵ درصد از آورده کشاورزان تامین می شود.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: