” نقش جایزه مصطفی در ارتقای جایگاه دانشمندان و نخبگان جهان اسلام “

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ایران با تاکید بر اینکه جوایز بزرگ علمی از طریق تبلیغات گسترده اقدام به یافتن حامیان مالی کرده است، گفت: جایزه مصطفی (ص) نیز می‌تواند این مسیر را طی کند تا از این طریق جایگاه علمی دانشمندان و نخبگان مسلمان در سراسر دنیا ارتقا یابد.

به گزارش عیارآنلاین، سید ابوطالب نجفی با اشاره به اینکه تمام شرکت‌ها مسوولیت‌های اجتماعی بر عهده دارند و می‌توانند مقداری از منابع خود را در عرصه وقف علمی هزینه کنند، افزود: شرکت خدمات انفورماتیک در زمینه ساخت درمانگاه و مدرسه اقدامات را انجام داده است.

وی اعطای جایزه را عاملی برای ایجاد انگیزه در بین دانشمندان، محققان و نخبگان جهان اسلام دانست و اظهار کرد: این امر موجب می‌شود تا این افراد در فضای کاری خودشان تلاش بیشتری کنند.

نجفی با تاکید بر ضرورت برگزاری جایزه مصطفی (ص) در دنیای اسلام، یادآور شد: در دنیای غرب جوایز مختلفی به دانشمندان اهدا می‌شود که برای اعطای آن نیز تبلیغات گسترده‌ای صورت می‌گیرد و اعطای جایزه مصطفی(ص) نیز می‌تواند این خلاء را در دنیای اسلام پر کند.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ایران با تاکید بر اینکه کشورهای غربی با استفاده از تبلیغات گسترده منابع مالی خوبی برای پشتیبانی از این جوایز جمع آوری می‌کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت اجرای این سیاست، جایزه مصطفی (ص) نیز باید با ایجاد انگیزه، حامیان مالی جذب کند تا از این طریق بتواند پشتیبان خوبی برای حمایت از اختراعات، اکتشافات و دستاوردهای علمی دانشمندان و نخبگان مسلمان باشد.

وی اعطای جایزه مصطفی (ص) را زمینه‌ای برای ارتقای جایگاه علمی دانشمندان و نخبگان مسلمان در سراسر دنیا عنوان کرد و یادآور شد: مسیر در نظر گرفته شده برای این جایزه آینده‌ روشنی را نشان می‌دهد.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: