مخالفت دفتر تالیف کتب درسی با تدریس کتاب های کمک آموزشی در مدارس

فلاحیان، رئیس گروه مطالعات اجتماعی دفتر تألیف کتب درسی آموزش و پرورش: کتب درسی به اندازه کافی دارای فعالیت ها و تمرین های مناسب هستند و اگر معلم بتواند اهداف کتاب های درسی را محقق کند، نیازی به کتاب های تست و سوالات مرسوم وجود ندارد./ ما می خواهیم بچه ها مهارت های زندگی را بیاموزند نه اینکه به موجوداتی تبدیل شوند که کتاب را حافظه محور پاسخ گو باشند./ با تدریس کتب کمک آموزشی در مدارس مخالفیم.

به گزارش عیارآنلاین، ناهید فلاحیان افزود: کتب درسی به اندازه کافی دارای فعالیت ها و تمرین های مناسب هستند و اگر معلم بتواند اهداف کتاب های درسی را محقق کند، نیازی به کتاب های تست و سوالات مرسوم وجود ندارد.

وی ادامه داد: فضای نامناسبی بوجود آمده که در اثر برداشت‌های غلطی است که از تحول بنیادین و آموزش و پرورش داریم؛ ما می خواهیم بچه ها مهارت های زندگی را بیاموزند نه اینکه به موجوداتی تبدیل شوند که کتاب را حافظه محور پاسخ گو باشند.

فلاحیان گفت: اگر معلم فضایی تعاملی را در کلاس ایجاد نکند و به دانش آموان بگوید تنها سئوال بنویسید، باید دانست که تنها یک بعد حافظه کودک را تقویت کرده و ما این نوع کتب را تایید نمی کنیم.

رئیس گروه مطالعات اجتماعی دفتر تألیف کتب درسی آموزش و پرورش، تصریح کرد: اگر لازم نبود، سند تحول بنیادین نوشته نمی‌شد و اینکه موضوعی از این سند به مرحله اجرا دربیاید، نیازمند عملیاتی شدن است و نمی توان به این سند ایرادی وارد کرد ولی امروز فقط بخش حافظه‌ای دانش آموز را با امتحان گرفتن های متعدد تباه می کنیم.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: