ارائه سامانه نظارت بر مدارس غیر دولتی جهت عبور از روش های سنتی و ناکار آمد

زینی‌وند، مدیرکل سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش: سامانه نظارت بر مدارس غیر دولتی بیانگر این نیست که حضور ارزیابانمان را در مدارس غیردولتی کمرنگ کنیم. هدف ما عبور از روش های ناکارآمد و سنتی است که برای ما محدودیت ایجاد می کرد./ ملاک ها و معیارهای رتبه بندی مدارس غیردولتی تدوین شده است.

مجتبی زینی‌وند _زینی وندبه گزارش عیارآنلاین، مجتبی زینی وند صبح امروز ۱۴ مهرماه ۹۵ در مراسم رونمایی از سامانه جامع نظارت مدارس غیردولتی اظهار داشت: این سامانه در ۴ سطح شامل ۱٫ سطح موسس  ۲٫ سطح منطقه  ۳٫ سطح استان و ۴٫ سطح اداره کل مدارس غیردولتی تعریف شده است.

وی افزود: ما ورود اطلاعات و ارزیابی توسط خود موسس مدرسه غیردولتی را در سطح اول قرار دادیم و در مرحله بعد اطلاعاتی که موسس وارد می کند توسط کارشناسان ما در مناطق ارزیابی می شوند. کارشناس مسئول منطقه به تعداد مدارس ارزیاب و کارشناس معین می کند که گزارش گیری و نظارت بر فعالیت های مدرسه توسط ارزیاب انجام می شود. ارزیاب می تواند به اطلاعات سطح اول دسترسی داشته باشد. کارشناس مسئول منطقه اطلاعات را بازبینی می کند و آن را به مدیر مشارکت ها در استان (سطح ۳) می فرستد.

مدیرکل مدارس غیردولتی آموزش و پرورش ادامه داد: در سطح سوم گردش اطلاعات بین ارزیاب اداره کل و ارزیاب منطقه انجام می شود. در این سطح مدیر مشارکت ها کارشناسانی را برای مناطق تحت پوشش استان مشخص و مدارس را نظارت می کند.

زینی وند خاطرنشان کرد: این سامانه بیانگر این نیست که حضور ارزیابانمان را در مدارس غیردولتی کمرنگ کنیم بلکه تقویت روش نظارت حضوری است. با این روش کار اتقان بیشتری پیدا می کند؛ یعنی ارزیابان ما هم در مدارس حضور دارند و بصورت الکترونیکی به کار نظارت می پردازند.

وی درخصوص اهداف دستورالعمل نظارت بر مدارس غیردولتی که از طریق این سامانه اجرایی می شود گفت: هدف ما عبور از روش های ناکارآمد و سنتی است که برای ما محدودیت ایجاد می کرد. در این دستورالعمل اطلاعات مدارس تحت پوشش به صورت جامع و در قالب دیجیتال به دست می آید.

مدیرکل مدارس غیردولتی آموزش و پرورش با اشاره به نحوه تدوین دستورالعمل نظارت جامع بر مدارس غیردولتی گفت: در بحث راهبردی در قالب کارگروه و به صورت پژوهشی با حضور کارشناسان ما در مدارس غیردولتی دستورالعمل نظارت تدوین شد که در تدوین این دستورالعمل معیارهایی در ۳ بخش مدنظر قرار گرفته است:

 در قسمت اول شاخص های درون‌دادی با استفاده از اسناد بالادستی همچون سند تحول بنیادین و قوانین و آیین نامه های سازمان مدارس غیردولتی تدوین شد.

قسمت دوم سوابق نظری و پیشینه تئوریک دستورالعمل بود که با استفاده از روش های نظارتی دنیا انجام شد.

قسمت سوم استفاده از تجارب همکارانمان در آموزش و پرورش بود. در واقع ما نظرات کارشناسی همه حوزه ها و تکالیف قانونی خودمان را مبنای تدوین این دستورالعمل قرار دادیم.

دستورالعمل نظارت جامع مقدمه ای بر رتبه بندی مدارس غیردولتی

زینی وند با اشاره به اجرای رتبه بندی مدارس غیردولتی بعنوان یکی از اهداف سازمان مدارس غیردولتی گفت: ملاک ها و معیارهای رتبه بندی مدارس غیردولتی تدوین شده است اما اگر ما بخواهیم بدون تمهید مقدمات و آگاهی بخشی به موسسین رتبه بندی را اجرایی کنیم، رتبه بندی دچار مشکل خواهد شد.

وی افزود: اگر دستورالعمل نظارت بر مدارس غیردولتی به صورت جامع و کامل اجرا شود زمینه برای رتبه بندی مدارس در سال آینده فراهم می شود.

مراسم رونمایی از سامانه جامع نظارت مدارس غیردولتی امروز ۱۴ مهرماه ۹۵ با حضور مرضیه گُرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی، مجتبی زینی وند مدیرکل مدارس غیردولتی آموزش و پرورش و با حضور مدیران مشارکت های مردمی سازمان در استان ها از طریق ویدئو کنفرانس در محل وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: