معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری از تصویب دستورالعمل اجرایی افتتاح، راهبری‌ و ‎نظارت بر کانون‌های‌ هماهنگی خبر داد

در چهارمین نشست کمیسیون کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، دستورالعمل اجرایی افتتاح، راهبری و نظارت بر کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار بررسی و تصویب شد.

به گزارش عیارآنلاین، چهارمین نشست کمیسیون کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار در دوره جدید فعالیت کانون‌ها و پس از تصویب اساسنامه این تشکل، با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد و حاضران پس از بیان نقطه نظرات خود درباره دستورالعمل اجرایی، آن را تصویب کردند.

محمود شیخ زین‌الدین، معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری و رییس کمیسیون کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار  در این باره اظهار کرد: در این نشست پرونده ۵ کانون متقاضی تاسیس با حضور نمایندگان هیات مؤسس آن‌ها در کمیسیون بررسی شد و در نهایت اعضای کمیسیون با تاسیس کانون “چرم” و کانون “گل محمدی و گیاهان معطر” موافقت کردند.

به گفته شیخ زین‌لدین، همچنین نظرات و پیشنهادات اصلاحی اعضای کمیسیون به هیات موسس کانون‌های پیشنهادی”تجهیزات آزمایشگاه‌های آموزش و پرورش، برنج و دانه‌های روغنی و روغن خوراکی” در جهت اصلاح ساختار هیات موسس و پویایی بیشتر کانون‌ها در کل کشور ارائه شد.

بر اساس این گزارش، کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار با مشارکت و حضور نمایندگان ارکان اصلی چرخه اقتصاد دانش‌بنیان همچون مجامع دانشگاهی و پژوهشی، مراکز صنفی و حرفه‌ای، بنگاه‌ها، متقاضیان فناوری و نوآوری و نمایندگان بخش‌های دولتی و حاکمیتی در یک زمینه تخصصی مشخص در قالب یک موسسه خصوصی غیرتجاری و با تصویب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می‏‌کنند.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: